Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тестові завдання : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Тестові завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

1.         За організаційно-правовою формою діяльності комерційні

банки поділяються на:

а)         державні;

б)         акціонерні;

в)         приватні;

г)         пайові;

д)         кооперативні;

е)         змішані.

2.         Комерційні банки проводять операції і надають послуги з

метою одер жання доходу. До складу доходів банку входять:

а)         відсотки за наданими кредитами;

б)         комісія за касові та інші операції;

в)         доходи від здавання майна в оренду;

в)         штрафи, пені та неустойки одержані;

г)         штрафи, пені та неустойки сплачені.

3.         Основні групи банківських операцій:

а)         операції з цінними паперами (ЦП);

б)         власні операції;

в)         кредитні операції;

г)         депозитні операції;

д)         банківські послуги;

е)         традиційні операції;

є) пасивні;

ж)        трастові;

з)         активні;

и) валютні.

4.         Міжбанківські асоціативні об’єднання:

а)         концерни;

б)         спілки;

в)         картелі;

г)         трести;

д)         консорціуми;

е)         асоціації;

є) синдикати;

 

Тема 11. Комерційні банки та їх основні операції

ж)        ліги;

з)         корпорації.

5.         Рентабельність діяльності банку — це:

а)         відношення прибутку до акціонерного капіталу банку;

б)         відношення сукупних активів до витрат банку;

в)         відсотки і дисиденти по капіталах, розміщених у цінні папери;

г)         доходи від спекуляції цінними паперами;

д)         відношення маси прибутку до змін в активах частки позичок.

6.         Ліквідність банківських активів — це:

а)         здатність банку вчасно і без втрат перетворювати зайняті активи на готівку;

б)         прибуток нерозподілений;

в)         активні і пасивні банківські операції;

г)         відношення маси прибутку до витрат банку.

7.         Комерційний банк може активно випускати в обіг безготівкові гроші в межах:

а)         грошей Національного банку, які знаходяться в його розпорядженні;

б)         своїх внесків;

в)         свого касового резерву;

г)         свого надлишкового резерву.

8.         Основні джерела інформації про стійкість банку:

а)         статистичний звіт;

б)         звіт про фінансові результати;

в)         звіт про прибутки і збитки;

г)         баланс;

д)         звіт про сплату податків.

9.         Причини порушення ліквідності КБ:

а)         прорахунки в оцінці ризиків;

б)         різкі зміни облікової ставки ЦБ;

в)         форс-мажорні обставини;

г)         порушення збалансованості активів і пасивів банку;

д)         мала капіталізація банку.

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

10.       Суб’єкти зовнішнього контролю за діяльністю банку:

а)         відділ внутрішнього банківського аудиту;

б)         незалежні аудиторські фірми;

в)         НБУ;

г)         ревізійні комісії;

д)         ДПА;

ж)        правоохоронні органи;

з)         збори акціонерів (учасників).

11.       Які санкції вживає НБУ за систематичне порушення КБ

його вимог:

а)         стягнення грошового штрафу, фінансове оздоровлення, відкликання ліцензії;

б)         підвищення норми обов’язкових резервів, стягнення штрафу,

відкликання ліцензії;

в)         проведення заходів фінансового оздоровлення, застосування

санкції у вигляді штрафу, підвищення норми обов’язкових резервів,

призначення тимчасової адміністрації, відкликання ліцензії.

12.       Проведення центральними банками політики «дешевих

грошей» — це:

а)         проведення ЦБ рестрикційної політики;

б)         політика, спрямована на подорожчання кредиту;

в)         політика, спрямована на зниження процентних ставок, норм

обов’язкового резервування, купівля державних цінних паперів.

13.       Яка частка статутного фонду законодавчо дозволена юридичним та фізичним особам під час створення комерційного банку:

а)         не більше ніж 50%;

б)         не більше ніж 35%;

в)         не більше ніж 33%?

14.       Активи банку — це:

а)         готівкові гроші, акції та вклади до запитання;

б)         готівкові гроші, власність і акції;

в)         внески до запитання та банківські ресурси;

г)         вклади населення, строкові депозити, вільні резерви;

д)         сума наданих позик.

 

Тема 11. Комерційні банки та їх основні операції

15. Пасиви банку — це:

а)         власний капітал банку;

б)         залучені вклади і депозити;

в)         готівкові гроші, власність і акції;

г)         власність, сума наданих позик.