Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРАКТИКУМ : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

ПРАКТИКУМ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Питання для самоконтролю

Загальна характеристика комерційних банків.

Класифікація комерційних банків.

Операції комерційних банків та їхня характеристика.

Небанківські фінансово-кредитні установи, їхнє призначення та види. Проблеми небанківських фінансово-кредитних установ.

Стійкість банківської системи як вирішальна передумова її ус-пішного функціонування. Механізм забезпечення стабільності бан-ківської системи.

Питання для обговорення на семінарах

Що таке комерційний банк?

Класифікація комерційних банків.

Охарактеризуйте категорію «банківські ресурси».

Чому банківські ресурси називають банківським капіталом?

Статутний фонд комерційного банку і порядок його форму вання.

Охарактеризуйте всі види банківських операцій.

У чому сутність пасивних та активних операцій банку.

Зробіть перелік статей пасивів і активів банку. Дайте їм харак-теристику.

Етапи системи банківського кредитування.

 

Які документи необхідні для оцінювання фінансового стану по-зичальника?

Економічні перспективи встановлює НБУ для діяльності коо-перативних та акціонерних банків.

Ліквідність банківських активів та його групи.

Прибутковість банку та показники її вимірювання.

Теми для рефератів

Банківська система України (стан та перспективи розвитку).

Комерційні банки України (аналіз діяльності найбільших бан-ків України).

«Індикатори фінансової безпеки банківської системи (на прик-ладі кооперативних банків)».

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку