Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблиця 11.1 : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Таблиця 11.1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Динаміка розвитку банківської системи України 2003–2007 рр.

 

Показники     Роки

 

            2003    2004    2005    2006    2007

Кількість банків за реєст-ром (на кінець періоду) 179      182      186      193      198

у тому числі зареєстровано протягом періоду      5          7          5          13        6

Із загальної кількості:                                                          

Кількість банків, які мають ліцензію Національного банку України на здійснен-ня банківських операцій (на кінець періоду)          158      160      165      170      175

Кількість банків, що пода-ють звітність Національ-ному банку України (на кінець періоду)  157      160      163            169      173

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

Продовження табл. 11.1

 

Із них банки за орга ні-                                                      

заційно-правовою формою                                               

господарювання:                                                    

– акціонерні товариства:      151      132      132      134      141

відкриті          107      92        91        91        99

у тому числі державні          2          2          2          2          2

закриті            44        40        41        43        42

– товариства з обмеженою відповідальністю       28        28        31        35        32

– кооперативні          —        —        —        —        —

Банки з іноземним капіта-                                                 

лом:                                                   

– кількість банків       19        19        23        35        47

у тому числі зі 100% інозем-            7          7          9          13        17

ним капіталом          

           

           

           

           

 

Кількість банків, які мають                                                 

ліцензію Національного                                                     

банку України на здійснен- 156      158      162      167      175

ня валютних операцій (на                                                 

кінець періоду)                                                        

Крім того, кількість інших                                                  

фінансово-кредитних уста-                                               

нов, яким надано ліцензію  1          1          1          1          1

на здійснення банківських                                                 

операцій                                                       

Статутний капітал діючих                                                 

банків у гривневому еквіва-            8116    11605  16111  26372  43808

ленті, млн грн                                                         

Кількість банків, виключе-                                                

них з Державного реєстру   8          4          1          6          —

(за період)                                                    

Джерело: http://www.bank.gov.ua/Statist/Banks.xls (офіційний сайт НБУ).

 

Тема 11. Комерційні банки та їх основні операції

За станом на 01.01.2008 р. ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій в Україні отримали 198 банків. Із загальної кількості діючих банків 141 банк (71% від загальної кіль-кості діючих банків) є акціонерними товариствами. З них: 101 банк (51%) — відкриті акціонерні товариства і 42 банки (21%) — закриті акціонерні товариства). Решта 32 банки (16%) — товариства з обме-женою відповідальністю (табл. 11.2).