Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.2. Розвиток комерційних банків в Україні : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

11.2. Розвиток комерційних банків в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Утворення комерційних банків в Україні почалося ще наприкінці 1980-х років, коли наша країна входила до складу Радянського Сою-зу. Уже тоді, з початком перетворення планової економіки, на ринку виникла необхідність створення мережі комерційних банків.

Першим етапом на цьому шляху стало перетворення спеціалі-зованих державних банків, що існували в умовах централізованої планової економіки, на комерційні. Формування власної системи ко-мерційних банків України як незалежної та суверенної держави по-чалося з 1991 р. Правову основу утворення і функціонування всієї банківської системи нашої держави було закладено в Законі України «Про банки та банківську діяльність» (1991).

Відповідно до цього закону, комерційний банк створювався у формі акціонерного товариства (відкритого або закритого типів) або у вигляді товариства, заснованого на пайовій участі (товариство з об-меженою відповідальністю, кооперативні банки та ін.).

Поряд з вітчизняними банками в Україні можуть існувати і банки з участю іноземного капіталу, а також банки, капітал яких цілком на-лежить іноземному власникові.

Усі банки в Україні проходять складний процес реєстрації та лі-цензування в Національному банку України. Реєстрація комерційно-го банку дає йому можливість приступити до реалізації функціональ-ної ролі і досягнення цілей.

Головним призначенням банку є забезпечення ролі посередника в організації руху тимчасово вільних коштів, а метою роботи ко-мерційного банку є одержання прибутку.

У різних країнах число комерційних банків істотно відрізняється. На початку 90-х років у Канаді діяло 12 комерційних банків, у Япо

Тема 11. Комерційні банки та їх основні операції

нії — понад 100, у Німеччині — більше ніж 300, у Франції — понад 300, у США — близько 1500, у Великобританії — 12, в Індії — понад 200. У кожній країні вони відрізняються як за масштабами, так і за формами власності. Між ними йде досить жорстка конкурентна бо-ротьба за клієнтуру, у результаті чого їхньої позиції на ринку позич-кового капіталу змінюються.

Наприклад, якщо в 1975 р. серед 50 найбільших комерційних бан-ків капіталістичного світу нараховувалося 9 американських, 12 япон-ських і 25 західноєвропейських, то в 1986 р. — 5 американських, 21 японський, 21 західноєвропейський.

У ході перебудови СРСР почалося становлення комерційних банків за допомогою акціонування державних банків і створення нових кредитних установ на кооперативній і акціонерній основі. На 01.04.1991 р. вже було зареєстровано 1417 комерційних і коопера-тивних банків, з яких 1175 — на території Росії, а 242 — в інших рес-публіках, у тому числі 74 комерційних банки в Україні. Їхнє число збільшувалося до фінансової кризи 1998 р., зараз в Україні кількість діючих банків становить понад 198 (табл. 11.1).