Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тестові завдання : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Тестові завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

1. Кредитна система — це:

а) сукупність банків, які здійснюють мобілізацію грошових ре-сурсів і надають їх у позики;

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

б)         сукупність кредитних відносин у країні;

в)         спеціалізовані КФІ, які здійснюють кредитування суб’єктів

господарського життя;

г)         сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці

відносини;

д)         НБУ і система комерційних банків.

2.         Знайдіть зайвий елемент у СКФІ:

а)         страхові компанії;

б)         пенсійні фонди;

в)         лізингові компанії;

г)         поштово-ощадні установи;

д)         фінансові компанії.

3.         Організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період:

а)         СКФІ;

б)         кредитна система;

в)         банківська система;

г)         об’єднання банків;

д)         парабанківська система.

4.         Функції банківської системи:

а)         контрольна;

б)         перерозподільча;

в)         стабілізаційна;

г)         інформаційна;

д)         трансформаційна.

5.         Основні функції ЦБ:

а)         валютне регулювання;

б)         емісійний центр;

в)         виконавець державного бюджету;

г)         банкір уряду;

д)         державний скарбник.

 

Тема 10. Центральні банки

6.         Основними функціями Центрального банку є:

а)         функція «банку банків»;

б)         акумулювання тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб;

в)         довірче управління майном клієнтів;

г)         емісійний центр країни;

д)         організатор міжбанківських розрахунків.

7.         Національний банк — координуючий і регулюючий центр

всієї банківської системи. Метою діяльності Національного банку України є:

а)         отримання прибутку;

б)         забезпечення стабільності національної грошової одиниці;

в)         розробка напрямів грошово-кредитної політики;

г)         розвиток і зміцнення банківської системи України.

8.         Для обмеження готівкового грошового обігу НБУ використовує такі методи регулювання:

а)         лімітування залишку грошей у касах суб’єктів господарювання;

б)         лімітування видачі заробітної плати готівкою;

в)         контроль за проведенням безготівкових розрахунків;

г)         лімітування залишку грошових коштів у касах комерційних

банків;

д)         контроль за порядком оплати громадянами всіх товарів та послуг готівкою.

9.         Купівля-продаж центральним банком цінних паперів здійснюється з метою:

а)         отримання доходу;

б)         виконання функції агента уряду;

в)         оперативного регулювання обсягу грошової маси в обігу;

г)         стратегічного регулювання економіки країни.

10.       Регулювання готівкового грошового обігу в Україні полягає

в регламентації Національним банком:

а)         безготівкових розрахунків;

б)         касових оборотів комерційних банків;

в)         касових операцій установ банку;

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

г)         касових операцій підприємств та організацій;

д)         платежів готівкою громадян;

е)         міжбанківських розрахунків.

11.       Обслуговуючи внутрішній державний борг уряду, НБУ виконує функції:

а)         емітента державних цінних паперів;

б)         депозитарія державних цінних паперів;

в)         дилера на вторинному ринку державних цінних паперів;

г)         агента уряду з обслуговування емісії державних цінних паперів;

д)         контролюючого органу.

12.       Принцип побудови банківської системи в Україні є :

а)         однорівневий;

б)         дворівневий;

в)         багаторівневий.

13.       Норма обов’язкових резервів:

а)         вводиться як засіб, що охороняє від вилучення вкладів;

б)         складає середню величину маси грошей, необхідну для задоволення потреб населення;

в)         зараз не використовується;

г)         вводиться, насамперед, як засіб обмеження грошової маси.

14.       Функції ЦБ як органу валютного регулювання:

а)         контроль за повнотою сплати податків;

б)         формування бюджетної політики щодо валютних цінностей;

в)         нагромадження, управління і розміщення валютних резервів;

г)         контроль за повнотою переказу валюти, вивезенням та ввезенням валюти і золота;

д)         визначення сфери і порядку обігу іноземної валюти в країні;

е)         формування і використання валютного фонду;

є) визначення курсу національної грошової одиниці;

ж)        регулювання платіжного балансу;

з)         встановлення механізму обліку валютних операцій;

и) обслуговування зовнішнього боргу;

і) надання ліцензій КБ на здійснення валютних операцій;

ї) валютний контроль.

 

Тема 10. Центральні банки