Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 12.07.2000 р.

Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та кор-поративні інвестиційні фонди)» від 2001 р.

Закон України «Про кредитні спілки» від 2001 р.

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 2004 р.

Декрет КМУ «Про страхування» який було прийнято в 1993 р.

Закон України «Про страхування» від 1996 р.

Закон України Про внесення змін до закону України «Про страхуван-ня» від 2001 р.

Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми // Бан-ківська справа. — 1995. — № 1.

Гроші та кредит / Авт. кол. під кер. М. І. Савлука. — К.: Либідь, 2006. — 598 с.

 

Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку в Україні // Економіка України. — 200 7. — № 9. — С. 21–29.

Леоненко П. М., Юхименко П. І., Ільєнко А. А. та ін. Теорія фінансів: Нав ч. посібник / За ред. О. Д. Василика — М.: Центр навчальної літератури, 2005 р. — 480 с.

Мороз. А. М. Чи достатньо в економіці України платіжних засобів? // Вісник НБУ. — 1996. — № 3.

Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка України. — 2007. — № 8. — С.27–32.

Славянюк Р. А. Кооперативні кредитні установи у фінансовому забез-печенні розвитку фінансового бізнесу // Фінанси України. — 2006. — № 2. — С. 96–105.

Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посібник / За ред. В. І. Оспіще-ва. — К.: Знання, 2008. — 567 с.

Фінансові послуги // Всеукраїнський аналітичний журнал // Підсум-ки діяльності ринків небанківських фінансових послуг України. — 2008. — № 3. — С. 20–35.

Швайка М. А. Банківська система України: шляхи реформування і під-вищення ефективності. — К.: Парламентське вид-во, 2007. — 196 с.

Ющенко В. А. Банківська система України у ринковій економіці // Економіка України. — 1994. — № 3.

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку