Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тестові завдання : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Тестові завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

1.         До спеціалізованих небанківських кредитно-фінансових

установ відносять:

а)         страхові компанії;

б)         пенсійні фонди;

в)         НБУ;

г)         інвестиційні компанії;

д)         банківські концерни.

2.         До інвестиційних фінансових посередників відносять:

а)         пенсійні фонди;

б)         ломбарди;

в)         лізингові компанії;

г)         факторингові компанії;

д)         кредитні спілки.

3.         Фінансовий посередник, що спеціалізується на видачі позичок населенню під заставу рухомого майна, — це:

а)         лізингові компанії;

б)         страхові компанії;

в)         ломбарди;

г)         інвестиційні фірми;

д)         факторингові компанії.

4.         Пенсійні фонди — це:

а)         фінансові посередники, що спеціалізуються на управлінні вільними грошовими коштами інвестиційного призначення;

б)         посередники, що працюють на кооперативних засадах і спеціалізуються на задоволенні потреб своїх членів, переважно підприємств

малого і середнього бізнесу будь-якої форми власності;

 

Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку

в)         спеціалізовані фінансові посередники, які на договірній основі

акумулюють кошти юридичних і фізичних осіб у цільові фонди, з яких

здійснюють виплати громадянам після досягнення певного віку;

г)         фінансові посередники, що спеціалізуються на купівлі у фірм

права на вимогу боргу;

д)         правильної відповіді немає.

5.         Факторинг — це:

а)         купівля банком у клієнта права на вимогу боргу;

б)         діяльність комерційного банку за дорученням;

в)         посередництво в одержанні клієнтом боргу;

г)         здача в оренду на тривалий строк предметів довгострокового

користування.

6.         Джерелами формування ресурсів лізингових компаній є:

а)         резервний та пайовий капітали;

б)         власний капітал та банківські позички;

в)         короткострокові кредити;

г)         нерозподілений прибуток;

д)         сума додатково вкладеного капіталу.

7.         Не можуть бути об’єктами лізингу:

а)         нерухоме і рухоме майно;

б)         продукція підприємства;

в)         земельні ділянки та інші природні об’єкти;

г)         транспортні засоби;

д)         обчислювальна техніка.

8.         Основні операції які виконують кредитні спілки:

а)         лізинг;

б)         короткострокове кредитування їхніх учасників;

в)         переказ грошей;

г)         створення депозитів;

д)         обслуговування рахунків громадян України.

9.         Інвестиційні компанії – це:

а) компанії, які інвестують кошти в устаткування, будівлі, споруди;

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

б)         фінансові посередники, що спеціалізуються на купівлі у фірм

права на вимогу боргу;

в)         фінансові посередники, що спеціалізуються на придбанні предметів тривалого користування та передачі їх в оренду;

г)         фінансові посередники, які акумулюють грошові кошти дрібних приватних інвесторів шляхом випуску власних цінних паперів,

а потім розміщують їх в акції інших корпорацій та в державні цінні

папери.

10.       З дивідендів і відсотків за цінними паперами формуються

доходи:

а)         кредитних фондів;

б)         фінансових фондів;

в)         страхових фондів;

г)         лізингових фондів;

д)         інвестиційних фондів.

11.       Діяльність щодо продажу паїв своїм членам, стягування з

них спеціальних внесків, одержання позичок у банках, одержання

доходів від поточної діяльності ведуть:

а)         інвестиційні фірми;

б)         кредитні спілки;

в)         факторингові компанії;

г)         фінансові компанії.

12.       Факторинг, який є комплексною системою обслуговування клієнта і зосереджує в собі бухгалтерські, юридичні, консультаційні та інші послуги, називається:

а)         інвестиційний;

б)         конфеденційний;

в)         комісійний;

г)         емісійний;

д)         конвенційний.

13.       Діяльність щодо продажу страхових полісів з метою мобілізації певної суми коштів та розміщення її в доходні активи

здійснюють:

 

Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку

а)         інвестиційні компанії;

б)         фінансові компанії;

в)         кредитні спілки;

г)         страхові компанії;

д)         ломбарди.

14.       Страховий платіж — це:

а)         плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести

страховикові згідно з договором;

б)         ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування;

в)         грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до

умов договору страхування при настанні страхового випадку;

г)         грошова сума, яка виплачується страховиком за умови майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку.

15.       Діяльність щодо направлення мобілізованих коштів у позички фізичним і юридичним особам для придбання товарів здійснюють:

а)         лізингові компанії;

б)         фінансові компанії;

в)         факторингові компанії;

г)         інвестиційні фірми;

д)         ломбарди.