Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Стюард. : Готельний бізне. Tеорія та практика : Бібліотека для студентів

Стюард.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

магниевый скраб beletage

Посада стюарда зустрічається в окремих готелях США високої категорії (категорії «люкс», бізнес-готелях). Обов’язок стюарда стосується забезпечення номерів свіжими рушниками, надання охайного вигляду постелі, заміна живих квітів, надання приміщенню привабливого естетичного ви-гляду. Часто посаду стюарда займають спеціалісти з дизай-ну, проектування інтер’єру. Стюарди починають працювати у другій половині дня.

Пральня і хімчистка. Готелі середніх та великих розмірів у функціональній структурі обов’язково мають сучасні пральні і хімчистки, у яких використовуються комп’ютеризо-вані машини для прання, хімчистки, сушіння і прасування бі-лизни та одягу. Управління цією ланкою здійснює директор пральні, який найчастіше підпорядковується менеджеру служ-би обслуговування номерів.

У малих готелях утримування пральні та хімчистки еко-номічно неефективне. Необхідність спеціального приміщен-ня, або переобладнання приміщення у пральню — фінансово затратні заходи. Часто у готелі приміщення вигідніше вико-ристовувати для проведення конференцій, розважальних за-ходів та ін. Укладання контракту з пральнею про співпрацю водночас обумовлює і прокат постільної білизни окремими партіями чи поштучно. Проте, досвід прокату білизни не зав-жди виправдовується: пральні часто постачають білизну ни-зької якості. Оптимальний варіант для невеликих готельних

 

підприємств самостійно купляти білизну і укладати договір на її прання і прасування. У будь-якому випадку обов’язок менеджера служби обслуговування номерів стосується суво-рого контролю за готельною постільною білизною.

Контролю за якістю постільної білизни у готельній сфері надається значної уваги. Провідні готельні корпорації вико-ристовують з цією метою автоматизовані системи. Економіч-ний ефект від їхнього використання полягає у значній еконо-мії фінансових ресурсів, механізації важкої фізичної праці, поліфункціональному характері функцій. Наприклад, амери-канський готель «Chicago Hilton and Towers» (у готелі 1620 номерів) використовує напівавтоматизовану систему контро-лю за якістю постільної білизни, здійснює її сортування, ін-вентаризацію. Щорічно ця система економить від 70 тис. до 100 тис. дол. Якщо раніше у пральні готелю працювало 47 осіб персоналу, сьогодні у зв’язку з використанням авто-матизованих машин лише — 17.

Функції і місце пральні і хімчистки у технологічній інфра-структурі готельного підприємства згідно загальних рис по-дібні. Наприклад, для функціонування цих структурних ланок необхідні просторі приміщення, спеціальне обладнання: пральні, сушильні та прасувальні машини, спеціальне облад-нання для автоматизованого сортування, складання, комп’ю-теризованого обліку та ін.

Ускладнення технології виробничих процесів внаслідок використання складних автоматизованих систем, хімічних за-собів, підвищує вимоги щодо посади керівника цієї ланки у готелях. Він повинен мати знання з побутової хімії, знати про типові неполадки обладнання і вміти їх локалізувати. Аналогічними знаннями повинен володіти персонал пральні і хімчистки.

У хімчистках готелів сьогодні використовується спеціаль-не обладнання для маркування одягу, що пришвидшує процес сортування та уникає непорозумінь з клієнтами. Гість кладе свою білизну у спеціальний пакет, що знаходиться у номері разом із заповненою формою бланка з переліком всіх речей, що віддаються у хімчистку.

Бланк переліку речей, що передаються у пральню або хім-чистку — важливий документ реєстрації одягу, згідно якого

 

працівник пральні чи хімчистки звіряє список із вмістом па-кета. Окрім цього у хімчистках часто до речей прикріпляють інформатор з кодом клієнта. У великих готелях виділяється спеціальна категорія працівників, які отримують і реєструють замовлення, забезпечують доставку, визначають рахунок та ін. Керівник пральні та хімчистки завжди повинен ініцію-вати пропозиції щодо підвищення ефективності роботи цих підрозділів для збільшення прибутку підприємства. Зокре-ма, новації можуть стосуватись введення нових послуг — експрес-прання за додаткову плату, підкрохмалювання одягу та ін.

В організаційній структурі готелю пральня та хімчистка займають важливе місце, тісно взаємопов’язані з іншими службами і підрозділами підприємства. В організації техно-логічного процесу ці виробничі ланки підпорядковуються службі обслуговування номерів, у фінансових операціях — фінансово-економічній службі. Технологічна взаємодія здій-снюється із службою прийому та розміщення у яку переда-ються рахунки клієнтів.

Технологія прибирання номерів. У технології прибирання номерів розрізняють щоденне, після від’їзду гостей, генераль-не. Кожного дня покоївка здійснює поточне і проміжне при-бирання номерів.

Прибирання номерів здійснюється у такій послідовності: насамперед прибирання проводиться у заброньованих номе-рах, потім прибираються номери, що звільнились, в останню чергу здійснюється прибирання у зайнятих номерах. Приби-рання необхідно проводити у час, коли гості відсутні у номе-рі, для цього заздалегідь необхідно узгодити з клієнтами час прибирання. Якщо гості знаходяться у номері, необхідно отримати дозвіл на прибирання.

Поточне прибирання охоплює провітрювання приміщень, прибирання і миття посуду, застеляння ліжок, прибирання стола, тумбочок, протирання пороху, прибирання санвузла, догляд за вазонами. Обов’язок покоївки також стосується пе-ревірки стану меблів та обладнання номерів. Якщо номер складається з декількох кімнат, процес прибирання насампе-ред необхідно починати у спальні, далі у вітальні, інших приміщеннях, і завершується прибирання санвузлом.

 

Щоденне проміжне прибирання у номерах найчастіше здійснюється у другій половині дня на вимогу гостей за окрему плату або якщо це прибирання зазначене у розпоряд-ку робочого дня. В обов’язки покоївки входить видалення сміття з номера, прибирання і миття посуду, протирання обід-нього столу, перестилання постільної білизни, заміна постіль-ної білизни, прибирання у санвузлі, готування ванни, заміна рушників, миття підлоги або механізоване прибирання підлоги.

Усі види прибирання, що проводяться у номерах готелю, здійснюються з обов’язковим використанням інвентаря з при-бирання і необхідних витратних засобів. Технологічно до-цільне використання інвентаря з прибирання і засобів, збере-ження і утримування їх в належному стані — важливі заходи у дотриманні норм санітарно-епідеміологічного режиму.

Якщо гість залишив білизну для прання, покоївка передає білизну у спеціальному пакеті старшій покоївці, яка передає її в пральню. Старша покоївка оформляє квитанцію з перелі-ком білизни і зазначає вартість прання після цього кладе на стіл чистий бланк-замовлення на прання, вішає новий пакет для білизни в санвузлі. Якщо у номері виявлені несправності сантехнічного обладнання, електрообладнання, водопоста-чання, побутової техніки, необхідно дати заявку у диспетчер-ський пункт інженерно-експлуатаційної служби, здійснити запис в журналі і простежити за виконанням заявки.

При від’їзді гостей покоївка повинна перевірити чи не за-були гості речі, перевірити стан обладнання у номері, заміни-ти постільну білизну і рушники, замінити інформаційний ма-теріал, після цього прибирається номер.

Генеральне прибирання всієї житлової площі проводиться не менше одного разу у 10 днів.

Генеральне прибирання здій-снюється в період відсутності гостей у номері і пов’язується з вологим прибиранням, протиранням меблів, видаленням плям на підлозі, килимовому покритті, м’яких меблях, мит-тям санвузлів спеціальним розчином.