Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.2.3.1.Система управління охороною праці на виробництві : Охорона праці : Бібліотека для студентів

2.2.3.1.Система управління охороною праці на виробництві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 

Загрузка...

Система управління охороною праці (СУОП) на виробництві – це сукупність взаємопов’язаних правових, соціально-економічних, організа-ційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних рі-шень, направлених на попередження аварій, нещасних випадків, профе-сійних захворювань, а також засобів, які забезпечують збереження життя, здоров’я та працездатність людини в процесі праці.

Метою впровадження СУОП є безпечні і нешкідливі умови праці працівників на всіх виробничих процесах. При цьому мусить забезпечу-ватись не лише своєчасне усунення будь-яких порушень нормативних ак-тів з охорони праці, але і завчасне попередження можливості їх виник-нення.

Система управління охороною праці – це багатоступенева, багаторі-внева система, яка включає наступні рівні управління охороною праці:

 

-          міністерство – галузь (керівництво, відділ охорони праці, науково-технічний відділ);

-          об’єднання – комбінати (керівництво, відділ охорони праці, науково-технічний відділ);

-          виробничі підприємства, організації (керівництво, відділ або служба охорони праці, науково-технічний відділ);

-          цеха, відділення, філії (керівництво, інженер з охорони праці, спеціа-лісти);

-          робоче місце (виконавець-керівник лінійних служб, працівники).

Система управління охороною праці керується відповідними зако-нодавчими і нормативними актами, вона передбачає опрацювання і за-твердження роботодавцем (керівником) окремих нормативних докумен-тів: положень та інструкцій з питань охорони праці, які є обов’язковими для виконання на підприємстві.