Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2.2.3. Повноваження міністерств та центральних органів державної виконавчої влади щодо охорони праці : Охорона праці : Бібліотека для студентів

2.2.2.3. Повноваження міністерств та центральних органів державної виконавчої влади щодо охорони праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 

Загрузка...

Міністерство праці і соціальної політики:

 

-          здійснює державну експертизу умов праці;

-          визначає порядок та здійснює контроль за якістю проведення ате-стації робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам про охо-рону праці;

-          бере участь у розробці нормативних актів з охорони праці.

Міністерство охорони здоров’я:

-          розробляє гігієнічно обґрунтовані нормативи показників шкідли-вих факторів на робочих місцях і в межах робочої зони об’єктів;

-          розробляє санітарні норми щодо нормативів і методик визначення показників шкідливих факторів;

-          здійснює контроль за виконанням вимог гігієни праці і виробни-чого середовища;

-          розроблює методику проведення атестації робочих місць на їхню відповідність нормативним актам про охорону праці та з оцінки тяжкості роботи тощо.

Інші міністерства та центральні органи державної виконавчої влади:

-          проводять єдину науково-технічну політику в галузі охорони пра-ці;

-          розробляють і реалізують комплексні заходи щодо поліпшення безпеки, гігієни праці і виробничого середовища в галузі;

-          здійснюють методичне керівництво діяльністю підприємств в га-лузі охорони праці;

-          укладають з відповідними галузевими профспілками угоди з по-ліпшення умов і безпеки праці;

-          фінансують опрацювання і перегляд нормативних актів про охо-рону праці;

-          організують у встановленому порядку навчання і перевірку знань та норм охорони праці керівними працівниками і спеціалістами галузі;

-          створюють у разі необхідності професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування, що діють відповідно до типового положення, за-твердженого Державним комітетом України з нагляду за охороною праці;

-          здійснюють внутрівідомчий контроль за станом охорони праці.

Для координації, вдосконалення роботи з охорони праці і контролю

за цією роботою в центральному апараті міністерств та інших централь-них органах державної виконавчої влади створюються служби з охорони праці.