Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.2.2.1. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо охорони праці : Охорона праці : Бібліотека для студентів

2.2.2.1. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо охорони праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 

Загрузка...

Кабінет Міністрів України:

-          забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці;

-          визначає функції міністерств, інших центральних органів держав-ної виконавчої влади щодо створення безпечних і нешкідливих умов пра-ці та нагляду за охороною праці;

-          подає на затвердження Верховною Радою України загальнодержа-вну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого се-редовища;

-          встановлює єдину державну статистичну звітність з питань охоро-ни праці.

Для розробки і реалізації цілісної системи державного управління охороною праці при Кабінеті Міністрів України створюється Національ-на рада з питань безпечної життєдіяльності населення, яку очолює віце-прем`єр-міністр України.

Національна рада виконує такі функції:

-          створює єдину систему державного управління охороною праці;

-          вносить до розгляду Кабміну пропозиції щодо вдосконалення цієї системи;

-          організовує і забезпечує контроль за виконанням загальнодержав-них актів та рішень уряду з питань охорони праці;

-          розробляє загальнодержавну програму і законопроекти з питань охорони праці, вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з цих питань;

-          координує діяльність центральних і місцевих органів державної виконавчої влади з питань охорони праці, організовує перевірки діяльно-сті їх у сфері праці;

-          бере участь у міжнародній співпраці з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці, сприяє вивченню, узагальненню і поширенню до

свіду з охорони праці, здійснює контроль за виконанням укладених дого-ворів.