Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1.5. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці : Охорона праці : Бібліотека для студентів

2.1.5. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 

Загрузка...

Законом України «Про охорону праці» передбачені права працівника на пільги і компенсації за наявності на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Зокрема, він забезпечується безоплат-ним лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінни-ми харчовими продуктами. У разі роз’їзного характеру роботи працівни-кові виплачується грошова компенсація на придбання відповідних продуктів для покращення стану здоров’я.

Перелік виробництв, професій та посад, робота на яких дає право на безоплатне лікувально-профілактичне харчування у зв’язку з небезпеч-ними і шкідливими умовами праці, затверджений Міністерством праці і соціальної політики. Наприклад, при виконанні роботи в умовах високої температури відбувається інтенсивне потовиділення, за якого організм втрачає воду і мінеральні речовини, що негативно відбивається на психо-фізіологічному стані працівника. Тому в гарячих цехах працівники забез-печуються газованою солоною водою.

Робітники, що працюють у вищезазначених шкідливих і небезпечних умовах, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого при-значення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавст-вом. Керівник підприємства (роботодавець) може за свої кошти додатко-во встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим догово-ром) додаткові пільги і компенсації працівникам понад передбачених законодавством.

 

У випадку зміни виробничих умов, розмірів пільг і компенсації, пе-редбачених трудовим договором, керівник підприємства повинен не піз-ніше як за 2 місяці письмово поінформувати про це працівника. При цьо-му працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням.