Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
  : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

 


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

ДОДАТКИ

Продовження додатку 5

Декларація митної вартості (форма ДМВ-1) другий аркуш

 

                        Аркув N 2 | «орма ДМВ-1

Для відніток митного органу           Ноиер томру  Нонер товару Ноивр тоаару

 

                                  

 

            Код товару     Код товару     Код товару

 

                                  

А. Підстава

ЙЛЯ

розрахунку     11(a). Ціна угоди у іномнній ввлпті (когги, ■о фактнчно сплачені або підлягають спяаті продавцвві)                          

 

            Ціна угодн, гриввнь            

 

            Код вапити

Курс перерахуику                            

 

            11(6). Ненрймі платажі, гривень                           

 

            12. УСЬОГО 'А'. гриввнь                           

6. Додаткові нарахуаання до ціни угоди (грм.>, не

ВКЛВЧЄНІ ДО

П. 'А'* і шдлягавть вклвченнв

ДО NHTHOl

вартості, гриаекь       13. Витрагн локупця на опмту:

&) комісійних та інамх лосваавницьких послуг

(за виняткон коиісійних аа закупівлв таавру)                              

 

            б) контеинеріа, тарн та пакування                        

 

            14. Вартість товарів і послуг.надаиих поісупцеи овзоплатчо або за анижямпм цінани для викормстання Іх при вмробництві та продажу на екслорт товарів, яо ваоаяться, за статтянм: а) сировина, иатвріали, цвталі, налівфабрмквти та іниі кмплвктувчі виробн                               

 

            6) інсгрумвнти та інав подіввв обдаднання                                 

 

            в) иатвріали. витрачвні прн внробництві товаоіа. ВШ OUitWDTbCH                         

 

            г) дияааи. Інжанамв та досяідно-коиструкторсмл розроблання. кресяання,                           

 

            15. Ліцвнзійиі та подібні пяаташі

за вккористання об'вктів Інталвктуальної

вдасмсті (дмв. графу 9)                               

 

            16. Частина доходу покупця вія будь-якого настулного перепроаажу. передання або викррис-тання товарів, що оцінвшться, на тврнторії України. яка підлягав поаернвннв) продаацеві <днв. графу 9}                                 

 

            17, Витрвти на до-ставку до                                  

 

            а) транспортування смчюгт»)        

           

           

 

            б) вантакенкя, розвантахення, обробку                            

 

            в) страхування                                 

 

            18. УСЬОГО 'Б-                              

В. Списаннн суи,

аклшених до роаділу А'. гривень    19. Витрати на яонтаж, складання, налагодження обладнання або лодвиня технічної допоиогн цісля авезвнмя                                   

 

            20. Витрати на доетавіеу з пункту пропуску на кордоні до иісця призначвння                                  

 

            під чв£ вмЗЯнмя або npofiaky*овар!в*                             

 

            22. УСЬОГО В"                               

23. Заявлена китна вартість a) у гривнях

6) у інозеиній валвті                        

Г. * Ямво суиу сплач«ю в Інозвииій валшті. а цьоиу ровділі аазначається сума в інозвиніи валеті та курс павврахунку за кожмш впементон аартості 1 товаром.

Ноиер позиції

з роздіяів 'Б' 1 'В' КОЙ валета Сума Курс перерахунку    Підпис та печатка декларанта

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Додаток 6 Вантажна митна декларація (форма МД-2)

 

Додатковий аркуш ВМД (форма МД-3)

 

ДОДАТКИ