Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 1 : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

Додаток 1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Хронологічна таблиця подій з історії митної справи та митної політики в Україні

 

№ з/п  Дата події       Подія

1          2          3

1          V ст. до н. е.  Геродот у праці «Скіфія» описує торговельні зв’язки міст Північного Причорномор’я

2          IV ст. н. е.      Антська держава веде торгівлю з країнами античного світу та Сходу

3          ІХ ст.  Арабський письменник Ібн-Хордбе повідомляв про торгівлю Київської Русі на Чорному морі

4          911, 944рр. н. е.        Торгові угоди Давньоруської держави з Візантією. Перша документальна фіксація вітчизняної митної справи на міжнародній арені

5          880, 906 рр. н. е.       Редакції Рафальштетенського митного статуту

6          Х–ХІ ст.         Встановлення торговельно-митних відносин Київської Русі з Угорщиною та Польщею

7          Х ст.    У Київській Русі запроваджується практика пломбування товарів

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Продовження дод. 1

 

1          2          3

8          1129 р.            Серія грамот на міжнародний ярмарок у австрійському місті Енсі про регламентацію ярмаркового мита для «возів, які йшли в Русь, або з Русі»

9          1192 р.            Герцог Регенсбурга Леопольд встановив мито, для регенсбурзьких купців, що торгували з Київською державою

10        1288 р.            Острогомський митний статут

11        17 червня 1356 р.      Польський король Казимир ІІІ надав Львову магдебурзьке право

12        1380 р.            У львівській митниці встановлені склади для товарів

13        1354 р.            Польський король Казимир видав закон, за яким всі митні збори, які існували в українських землях, бралися під контроль Польщі

14        1497 р.            Указ про безмитну торгівлю для київських купців по всій території Речі Посполитої

15        1499 р.            Кримський хан Менглі-Гірей скаржився на козаків, які «соль беруть, а мито не дають».

Польський король Ян Ольбрехт дозволив львівським купцям збирати мито на правах королівських збирачів

16        1529 р.            Перший Литовський статут, який у ст. 21 регулює митні відносини

17        1566 р.            Другий Литовський статут, який містить артикули про митну справу

18        1569 р.            Люблінська унія Польщі і Литви, яка містить розділ «Торгові мита»

19        липень 1648 р.          Договір з Цісарем Турецьким про митні пільги відносно торгівлі на Чорному морі

20        1615 р.            Універсал про безмитну торгівлю і привілеї

21        19 квітня 1649 р.       Угода Хмельницького з Московським царством про безмитну торгівлю

 

ДОДАТКИ

Продовження дод. 1

 

1          2          3

22        26 квітня 1649 р.       Універсал Б. Хмельницького про митні пільги ніжинському купцеві Гнату Івановичу.

23        вересень 1649 р.       Скасування московським урядом через Посольський приказ правил безмитної торгівлі для українських купців після Зборівського договору

24        28 квітня 1654 р.       Універсал Б. Хмельницького про встановлення мита на чужоземні товари та Універсал про безмитну торгівлю для київських міщан

25        1654 р.            Митний тариф Гетьманської України, який був ди-ференційованим і нижчим за польський

26        15 березня 1657 р.    Універсал Б. Хмельницького про безмитну торгівлю київських міщан зі Старим Биховом

27        1710 р.            Конституція гетьмана П. Орлика, яка містить ст. 16 про митні правила

28        1753 р.            Організація у Перевалочні та Кременчуці російських митниць. Початок ліквідації митної автономії України

29        15 липня 1754 р.       Митні збори у вигляді індукти та евекти, які збиралися для потреб України царським урядом Росії, скасовані.

30        28 березня 1755 р.    Скасування мита на Запоріжжі

31        1767 р.            Указ Катерини II про вільну торгівлю

32        1774 р.            У Львові створено адміністрацію митних доходів

33        1819 р.            Закон про митний тариф (найліберальніший)

34        1822 р.            Закон про митний тариф (протекційний)

35        1876 р.            Введення золотого мита на іноземні товари

36        1891 р.            Закон про протекційний митний тариф. Протягом 26 років доповнювався подібними документами у 1894, 1904, 1910 рр.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Продовження дод. 1

 

1          2          3

37        1857, 1892,

1904,

1910 рр.          Митні статути

38        1905 р.            Проект Конституції М. Міхновського «Самостійна Україна», який містить розділ «Фінанси»

39        28 червня 1917 р.      Створено Генеральний Секретаріат. У його складі і створено Департамент митних зборів

40        22 січня 1918 р.         IV Універсал Центральної Ради, який містить вимоги щодо торговельно-митних відносин

41        1920 р.            Проект урядової комісії Директорії на чолі з Петлюрою містить артикул 92, де регламентується митна справа

42        21 червня 1920 р.      У Харкові створений відділ митного контролю

43        1921 р.            Проект Конституції С. Дністрянського містив правове закріплення митної справи як атрибуту суверенітету

44        1922 р.            Створення Українського митного округу

45        14 грудня 1924 р.      Президія ЦВК СРСР затвердила Митний статут СРСР

46        10 березня 1925 р.    Затверджено Положення про відділення Головного митного управління СРСР в УРСР

47        19 грудня 1928 р.      Постановою ЦВК і РНК СРСР введений у дію Митний кодекс СРСР

48        1940 р.            Проект Конституції України М. Сціборського про власну митну політику

49        5 травня 1964 р.        Указом Президії Верховної Ради СРСР затверджено новий Митний кодекс

50        27 квітня 1981 р.       Постановою Ради Міністрів СРСР затверджено новий митний тариф

 

ДОДАТКИ

Продовження дод. 1

 

1          2          3

51        12 лютого 1986 р.     Головне митне управління МЗТ СРСР перетворено на Головне управління державного митного контролю при Раді Міністрів СРСР

52        9 вересня 1982 р.      Наказом ГМУ при МЗТ СРСР затверджено Положення про митниці і митні пости

53        26 березня 1991 р.    Новий Митний кодекс СРСР

54        24 травня 1991 р.      Постановою Кабінету Міністрів Управління державного митного контролю при Раді Міністрів УРСР реорганізовано у Державний комітет митного контролю

55        16 липня 1990 р.       Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України, де у VI розділі визначено право самостійно створювати власну митну систему

56        23 серпня 1990 р.      Постанова Ради Міністрів УРСР «Про створення Управління державного митного контролю при Раді Міністрів України»

57        25 червня 1991 р.      Закон «Про митну справу в Україні»

58        12 грудня 1991 р.      Закон «Про введення у дію Митного кодексу України»

59        12 грудня 1991 р.      Указ Президента України про створення замість Державного комітету митного контролю Державного митного комітету України (ДМКУ)

60        11 лютого 1992 р.     Утворення Державного митного комітету України

61        1 березня 1992 р.      Введення у дію Закону «Про Єдиний митний тариф»

62        19 червня 1992 р.      Постановою Верховної Ради України прийнято рішення про приєднання до Конвенції про створення Ради митного співробітництва

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Закінчення дод. 1

 

1          2          3

63        21 січня 1994 р.         Закон «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»

64        28 січня 1994 р.         Закон України «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з митних питань». У структурі митної системи створено територіальні митні управління

65        7 лютого 1994 р.       Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Положення про Митно-тарифну раду

66        15 липня 1994 р.       Набула чинності в Україні Конвенція МДП 1975 р. згідно з Законом України «Про участь України у міжнародній конвенції з міжнародних перевезень вантажів із застосуванням книжки МДП»

67        29 листопа да 1996 р.           Реорганізація ДМКУ у Державну митну службу України

68        11 червня 1996 р.      Створення Академії митної служби України

69        1 березня 1998 р.      Набрала чинності Угода про партнерство і співробі-тництво між Україною та Європейським союзом

70        січень 1999 р.            Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Український класифікатор ЗЕД

71        5 квітня 2001 р.         Верховна Рада України прийняла Закон «Про Митний тариф України»

72        11 липня 2002 р.       Верховною Радою України прийнятий новий Митний Кодекс України

 

ДОДАТКИ