Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

1.         Митний кодекс Укр«аїни Закон України від 11.07.2002 № 92-IV зі змінами і доповненями.

2.         «Положення про Державну митну службу України» Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.07.2007 № 940 зі змінами і доповненями.

3.         «Про Митний тариф України» Закон України вiд 5 квiтня 2001 року № 2371-III зі змінами і доповненям.

4.         «Про зовнішньоекономічну діяльність» Закон України від 16.04.1991 р. №959-ХІІ зі змiнами i доповненями.

5.         «Положення про вантажну митну декларацію» Постанова Ка-бінету Міністрів України вiд 09.06.97 № 574 зі змiнами i допов-ненями.

6.         «Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декла-рації». Наказ ДМСУ від 07.11. 2007 № 933.

7.         «Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення» Наказ ДМСУ від 8.12.1998 р. № 771 зі змiнами i доповненями.

8.         «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономі-чних умовах» Закон України від 15.09.1995 р. №327/95-ВР зі змiнами i доповненями.

9.         «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у га-лузі зовнішньоекономічної діяльності» Закон України від 23.12.1998 р. №351-ХІV зі змiнами i доповненями.

10.       «Про режим іноземного інвестування» Закон України від 19.03.1996 р. №93/96-ВР зі змiнами i доповненями.

11.       «Про транзит вантажів» Закон України від 20.10.1999 р. №1172- ХІV зі змiнами i доповненями.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

12.       «Про стандартизацію та сертифікацію» Декрет Кабінету Мі-ністрів України від 10.05.1993 р. № 46—93 зі змiнами i допов-ненями.

13.       «Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв» Закон Украї-ни від 23.12.1997 р. №771-97-ВР зі змiнами i доповненями.

14.       «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благопо-луччя населення» Закон України від 24.02.1994 р. №4004-ХІІ зі змiнами i доповненями.

15.       «Про ветеринарну медицину» Закон України від 25.06.1992 р. №2498-ХІІ зі змiнами i доповненями.

16.       «Про карантин рослин» Закон України від 30.07.1993 р. №3348-ХІІ зі змiнами i доповненями.

17.       «Про лікарські засоби» Закон України від 4.04.1996 р. №123/96-ВР зі змiнами i доповненями.

18.       «Про порядок виїзду з України i в’їзду в Україну громадян Укра-їни» Закон України від 21.01.1994 р. № 3857-ХІІ зі змiнами i до-повненями.

19.       «Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою в разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів» Постанова Кабі-нету міністрі від 15.07.1997 р. № 748 зі змiнами i доповненями.

20.       «Про затвердження Порядку застосування унiфiкованої мит-ної квитанцiї МД-1» Наказ ДМСУ від 4.01.2005 р. №1 зі змiнами i доповненями.

21.       «Про авторське право i сумiжнi права» Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ зі змiнами i доповненями.

22.       «Про державну таємницю» Закон України від 21.01.1994 р. № 3855-ХІІ зі змiнами i доповненями.

23.       «Про участь України у Митнiй конвенцiї про мiжнародне переве-зення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП 1975 року)» Закон України від 15 липня 1994 року № 117/94-ВР.

24.       «Про вiдходи» Закон України від 5 березня 1998 року №187/98-ВР зі змiнами i доповненями.

25.       «Про гуманiтарну допомогу» Закон України від 22 жовтня 1999 року №1192-XIV зі змiнами i доповненями.

26.       Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. К.: ИНЛ, 2005. — 695с.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

27.       Дубиніна А. А., Сорокіна С. В. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2003. — 259с.

28.       Дудчак В.І., Мартинюк О. В. Митна справа: Навчальний посіб-ник. — К.: КНЕУ, 2002. — 310с.

29.       Жорін Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні: Навчаль-ний посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с.

30.       Ківалов С. В., Кормич Б. А. Митна політика України: Підруч. — Одеса: Юр. літ-ра, 2002. — 255 с.

31.       Козырин А. Н. Таможенное право: Учебное пособие. М.: СпарК, 1995. — 250с.

32.       На варті митних рубежів. Митна справа на Слобожанщині: 1660-1670-1992-2000 // Ред. рада: П. В. Пашко, О. Г. Даниленко та ін. — Х.: Каравела, 2000. — 190с.

33.       Науменко В. П. Применение таможеннных режимов в Украине: теория и практика, рекомендации: Практ. пособие. — К.: Знання, 2005. — 430 с.

34.       Основи митної справи: Навчальний посібник / За ред. В. П. Паш-ка, К.: Знання,2002. — 319с.

35.       Сандровский К. К. Таможенное право в Украине: национальное и международное: Учебное пособие. — К.: Вентури, 2000. — 190с.

36.       Таможенное право: Учебник /отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. — М.: Юристъ, 1998. — 650с.

37.       Таможенное право: Учебник для вузов /под ред. Б. Н. Габрачид-зе. М.: Инфра. М-Норма, 1997. — 580с.

38.       Терещенко С. С. Основи митного законодавства України: Навчальний посібник. — К.: АТ «Август», 2001. — 422с.

39.       Терещенко С. С., Науменко В. П. Основи митного законодавст-ва в Україні: Теорія та практика: Навчальний посібник. — К.: АТ «Август», 1990. — 280с.

 

ДОДАТКИ

ДОДАТКИ