Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.10.1. Правила перевезення імпортних, експортних : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

5.10.1. Правила перевезення імпортних, експортних


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

і транзитних вантажів з квітково-декоративною продукцією

Нормативні документи визначають загальні правові, організаційні та фінансово-економічні основи фітосанітарного контролю на державному кордоні України, спрямовані на охорону території України від проникнен-ня з-за кордону карантинних та інших небезпечних шкідників, хвороб

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

рослин і бур’янів (карантинні об’єкти), що можуть завдати значних збитків народному господарству України.

Імпорт, експорт і транзит квіткової продукції в Україну здійснюється на підставі Закону України «Про карантин рослин», «Правил фітосанітар-ного контролю на державному кордоні України», Вказівок Укрголовдерж-карантину «Про карантинні обмеження при ввезенні з-за кордону і викори-стання в Україні зрізаних квітів».

Усі підкарантинні матеріали і об’єкти (насіння та садівний матеріал садових, декоративних, квіткових і дикорослих культур; рослини та їх час-тки: живці, цибулини, бульби, кореневища, щепи тощо; зрізані живі квіти; зразки ґрунтів; тара та пакувальні матеріали), що імпортуються, експорту-ються, перевозяться транзитом через територію України підлягають інспе-ктуванню, огляду, аналізу та обстеженню державними інспекторами з карантину рослин (додаток 26).

Згідно з Правилами фітосанітарного контролю на державному кордоні України переміщення імпортних, експортних і транзитних підка-рантинних та підконтрольних вантажів з інших держав через державний кордон України допускається лише за наявності на прикордонних передаточ-них станціях карантинного дозволу на ввезення або транзит підкарантинних вантажів, виданого Головною державною інспекцією з карантину рослин України (Укрголовдержкарантин) та фітосанітарного сертифіката, виданого державними органами з карантину та захисту рослин країни-експортера.

Для отримання карантинного дозволу на імпорт (транзит) підкаран-тинних вантажів, одержувачі або експедитори повинні не пізніше ніж за 5 діб до ввезення або здійснення транзиту подати письмову заяву до Укрголовдержкарантину на його оформлення. Фітосанітарний серти-фікат додається до перевізних документів, що супроводжують підкаран-тинний вантаж.

Ввезення підкарантинних матеріалів з країн, що не мають державних органів з карантину і захисту рослин, дозволяється без фітосанітарно-го сертифіката з попереднім оформленням карантинного дозволу на імпорт Укрголовдержкарантином.

Переміщення підкарантинних вантажів через державний кордон України здійснюється через ті прикордонні пункти (станції), які вказані в ка-рантинному дозволі на імпорт (транзит). У пунктах призначення всі підка-рантинні імпортні вантажі, тара та транспортні засоби, у яких надійшли ці вантажі, проходять повторний фітосанітарний контроль. Митне оформлення

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

та видача цих вантажів проводиться тільки за погодженням з карантинним ін-спектором. Переадресування цих вантажів іншим організаціям та в інші регі-они допускається лише за дозволом Головної державної інспекції з каран-тину рослин України.

Відповідно до Закону України «Про карантин рослин» та Статуту Державної служби з карантину рослин України перевезення підкарантин-них вантажів, які можуть бути переносниками карантинних шкідників, хвороб рослин та бур’янів із господарств, районів, областей на території яких уведені карантинні обмеження або оголошено карантин, проводиться лише за умови пред’явлення відправником карантинного сертифіката, який видається місцевою Державною інспекцією з карантину рослин, у зоні діяльності якої перебуває відправник.

Карантинний сертифікат видається на партію підкарантинного вантажу. Карантинний сертифікат складається з 4 примірників окремо на кожний вагон або контейнер. Перший примірник сертифіката додаєть-ся до перевізних документів; другий зберігається на станції відправлення як документ суворої звітності; третій державний інспектор з каранти-ну рослин замість карантинного донесення надсилає на адресу каран-тинної інспекції, в зоні діяльності якої перебуває станція призначення ва-нтажу; четвертий залишається у державного карантинного інспектора. На станції відправлення до перевізних документів уноситься відмітка щодо надання перевізнику карантинного сертифіката з зазначенням його номера та дати видачі.

Вантаж за карантинним сертифікатом без підпису та печатки, з ви-правленнями, а також, якщо найменування вантажу в ньому не відповідає фактично пред’явленому, до перевезення не приймається. Вантаж приймаєть-ся до перевезення, якщо термін дії карантинного сертифіката не менший терміну доставки вантажу.

Підкарантинні вантажі, які надходять в Україну на адресу дипломати-чних, консульських, торговельних представництв, міжнародних або між-урядових організацій, що є на території України, повинні супроводжуватись фітосанітарними сертифікатами карантинної служби країни-відправника та проходити фітосанітарний контроль на станції призначення з відбором зразків та проб для експертизи в присутності власника вантажу або його представника та працівника митниці.

При реекспорті підкарантинних матеріалів на них розповсюджуються всі карантинні обмеження, які стосуються експортних підкарантинних матеріалів.

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ