Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5.2. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що тимчасового вивозяться за межи митної території України : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

5.5.2. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що тимчасового вивозяться за межи митної території України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

У разi тимчасового вивезення транспортного засобу за межi митної територiї України його власник або уповноважена особа подає митному органу наступні документи:

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

•          що пiдтверджують право власностi на транспортний засіб;

•          що пiдтверджують право на надання пiльг в оподаткуваннi (у разi митного оформлення транспортного засобу з наданням пiльг в опо-даткуваннi);

•          iншi документи, потрiбнi для митного оформлення транспортного за-собу, подання яких митному органу передбачено законодавством України.

Посадова особа митного органу здiйснює митний огляд транспортно-го засобу, перевiряє та встановлює вiдповiднiсть iдентифiкацiйного но-мера, номерiв кузова, шасi (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацiю транспортного засобу даним, зазначеним у реєстрацiйних та технiчних документах на транспортний засіб, а також проводить документальну перевiрку факту постiйної реєстрацiї транспорт-ного засобу у пiдроздiлах МВС України, якi вiдповiдно до законодавства України вповноваженi здiйснювати державну реєстрацiю транспортного засобу, та вiдсутностi тимчасової заборони на зняття з облiку цих транспо-ртних засобів i приймає рiшення про можливiсть здiйснення пропуску транспортного засобу через митний кордон України. Особi, яка здiйснила декларування, передаються оригiнали технiчних та iнших документiв, що були пiдставою для пропуску транспортного засобу через митний кордон України.

У разi зворотного ввезення тимчасово вивезеного транспортного засо-бу його власник або уповноважена особа подає митному органу документи, що пiдтверджують право власностi на транспортний засіб. Посадова особа митного органу здiйснює митний огляд транспортного засобу, перевiряє та встановлює вiдповiднiсть iдентифiкацiйного номера, номерiв кузова, шасi (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуата-цiю транспортного засобу даним, зазначеним у реєстрацiйних та технiчних документах на транспортний засіб, i приймає рiшення про можливiсть здiйснення пропуску транспортного засобу через митний кордон України.

Транспортний засіб, який тимчасово вивозиться за межi митної тери-торiї України, повинен бути зареєстрований у пiдроздiлах МВС України, якi вiдповiдно до законодавства України вповноваженi здiйснювати держа-вну реєстрацiю та зняття з облiку транспортних засобів, та повинен мати реєстрацiйнi документи, номернi знаки та розпiзнавальний знак держави, якi вiдповiдають чинним стандартам України та вимогам мiжнародної Кон-венцiї про дорожнiй рух.

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ