Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5. Порядок переміщення через митний кордон транспортних засобів : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

5.5. Порядок переміщення через митний кордон транспортних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Митне оформлення транспортного засобу може здійснюватися як його власником, так і довіреною особою за наявності належним чином оформле-них документів на представлення повноважень. Власники транспортних засобів або уповноважені ними особи, які переміщують транспортні засоби через митний кордон України, зобов’язані пред’явити їх митниці і подати:

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

•          документи, що підтверджують право володіння або користування (втому числі з правом розпорядження) транспортними засобами;

•          реєстраційні та технічні документи на такі транспортні засоби, якщо вони були зареєстровані в країні придбання чи іншій країні, інші до-кументи, потрібні для митного оформлення, на вимогу співробітника митниці (закордонний паспорт, доручення на перегін або перевезення транспортного засобу, тощо). Громадяни, які переміщують через митний кордон України транспортні

засоби, зобов’язані заповнити декларацію та в належних випадках надати зобов’язання про зворотне ввезення/вивезення, транзит. Митне оформлен-ня транспортних засобів (у тому числі знятих з обліку в країні придбання або в іншій країні), заявлених прикордонній митниці громадянами-нерези-дентами як такі, що ввозяться ними з метою відчуження, проводиться при-кордонною митницею зі стягненням при цьому передбачених законодавст-вом платежів без видачі Посвідчення. Посвідчення оформляється на нового власника в митниці, в зоні діяльності якої він постійно чи тимчасово проживає.

Громадяни-резиденти можуть переміщувати через митну територію України транзитом тільки транспортні засоби, які належать громадянам не-резидентам, іноземним фірмам, організаціям чи установам, що має підтвер-джуватися відповідними документами.

Відчуження тимчасово ввезених в Україну транспортних засобів здій-снюється з дозволу митниць. Не підлягають відчуженню на території Укра-їни тимчасово ввезені транспортні засоби, які на день звернення до митни-ці з приводу відчуження заборонені до ввезення для постійного користу-вання в Україні. При відчуженні тимчасово ввезених в Україну транспорт-них засобів митне оформлення здійснюється згідно із законодавством, чин-ним на день здійснення митного оформлення для постійного користування.

Не пiдлягає пропуску через митний кордон України транспортні засоби:

•          номер кузова (або iдентифiкацiйний номер), шасi (рами) чи двигуна якого знищено, пiдроблено або не вiдповiдає запису в реєстрацiйних документах;

•          що ввозиться в Україну громадянином для постiйного користування, не знятий з облiку в реєстрацiйних органах країни придбання або iншої країни;

•          що вивозиться за межi України громадянином для постiйного корис-тування, не знятий з облiку в пiдроздiлах МВС України, якi вiдповiдно

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

до законодавства України вповноваженi здiйснювати державну реєст-рацiю та зняття з облiку транспортних засобів;

•          ввезення якого в Україну згiдно iз законодавством заборонено за вiком або на який вiдсутнi документи, що пiдтверджують право влас-ностi на транспортний засіб;

•          що ввозиться в Україну для постiйного користування й за який не сплачено податки та збори (обов’язковi платежi);

•          який знято з облiку, увозиться з метою транзиту й за який не внесено

грошову заставу.

У разi виявлення ознак порушень митних правил посадова особа мит-ного органу, яка здiйснює митний контроль та митне оформлення транс-портного засобу, вживає заходiв вiдповiдно до законодавства України з питань митної справи. Транспортні засоби, не пропущенi через митний ко-рдон України внаслiдок установлених заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну, а також несплати встановлених податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв), пiдлягають вивезенню з територiї України або переданню на склад митного органу оформлення для зберiгання вiдповiдно до МКУ.