Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4.2. Переміщення через митний кордон України банківських металів : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

5.4.2. Переміщення через митний кордон України банківських металів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Згідно діючого положення НБУ під банківськими металами, при їх пере-міщенні через митний кордон України, мається на увазі золото, срібло, плати-на, метали платинової групи, доведені (афiнованi) до найвищих проб вiдповiд-но до світових стандартів у зливках та порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, що вироблені з дорогоцінних металів з пробами для вітчизня-них монет не нижче ніж для золота – 995, для срібла – 999, для платини i пала-дію — 999,5 i в іноземних монетах з дорогоцінних металів з пробами не нижче ніж для золота — 900, для срібла — 925, для платини та паладію — 999.

Переміщення через митний кордон України банківських металів фізич-ними особами. Фізична особа має право ввозити в Україну i вивозити за межі України банкiвськi метали вагою, що не перевищує 500г, у вигляді зливків i мо-нет на умовах письмового декларування митному органу в повному обсязі. При вивезенні за межі України банківських металів вагою, що перевищує 500г, у ви-гляді зливків i монет фізична особа повинна отримати iндивiдуальну лiцензiю на вивезення за межі України банківських металів. Лiцензiю видає територіальне управління Національного банку за місцем проживання фізичної особи. Для отримання лiцензiї фізична особа має подати наступні документи:

•          заяву про видачу лiцензiї в довiльнiй формі;

•          копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, серію i номер паспорта (або документа, що його замінює), місце проживання;

•          копії документів, що підтверджують придбання банківських металів в уповноважених банках.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Управління надсилає копію заяви фізичної особи про видачу лiцензiї вiдповiдному територіальному пiдроздiлу по боротьбі з організованою зло-чинністю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України i вiдповiдному територі-альному пiдроздiлу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України i видає лiцензiю з урахуванням цих висновків, як-що ці висновки надійшли протягом 14 днів з дня подання заяви на розгляд.

Переміщення через митний кордон України банківських металів юри-дичними особами. Юридичні особи (крім уповноважених банків) не мають права ввозити в Україну i вивозити за межі України банкiвськi метали, за ви-нятком ввезення в Україну юридичною особою — резидентом банківських ме-талів, що виготовлені нерезидентом за договором про перероблення (афiнаж) давальницької сировини, якщо ці банкiвськi метали в повному обсязі прода-ються Національному банку України (Державній скарбниці України).

Підставою для ввезення в Україну цих банківських металів є спеціа-льний дозвіл Національного банку України. Підставою для надання юриди-чній особі — резиденту спеціального дозволу є наступні документи:

•          заява (установленої форми);

•          копія договору з нерезидентом про перероблення (афiнаж) банківсь-ких металів з давальницької сировини;

•          копія договору про продаж банківських металів Національному банку України. Юридична особа — резидент подає до Національного банку України в

строк не більше ніж 10 робочих днів з дати оформлення вантажної митної декларації на ввезення банківських металів копію ВМД та опис ввезених банківських металів з розподілом за вагою зливків, за номіналом монет, за-свiдченi підписом керівника або заступника керівника юридичної особи — резидента та відбитком печатки цієї юридичної особи.