Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3.2. Ветеринарний контроль : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

5.3.2. Ветеринарний контроль


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Ветеринарний контроль експортних та імпортних вантажів здійсню-ється відповідно до вимог Закону України «Про ветеринарну медицину» та МКУ. Відповідно до статті 22 Закону України «Про ветеринарну медици-ну», пропуск через митний кордон України товарів, продуктів тваринного походження, готових харчових продуктів, сировини тваринного походжен-ня, кормів тваринного та рослинного походження, кормових добавок, шта-мів мікроорганізмів, засобів захисту тварин, засобів ветеринарної медици-ни, а також предметів і матеріалів, що можуть бути носіями збудників ін-фекційних захворювань тварин, вирішується лише після проходження обо-в’язкового ветеринарного контролю.

Даний вид контролю здійснює інспекторський склад регіональних служб державного ветеринарного контролю. Такому контролю, згідно з За-коном України «Про ветеринарну медицину», підлягають усі види тварин, продукти харчування тваринного походження харчові вироби з них, сиро-вина тваринного походження, готові харчові продукти тваринного похо-дження, корм тваринного і рослинного походження, інші продукти, пред-мети і матеріали, що можуть бути носіями збудників інфекційних захворю-вань, а саме:

•          тварини — сільськогосподарські, свійські, зоопаркові, лабораторні, дикі, циркові тварини, хутрові звірі, свійська та дика птиця, бджоли, риба, жаби, молюски, раки, шовкопряди, інші представники фауни і біологічні об’єкти — ембріони, інкубаторні яйця, сперма і т. п.;

•          продукти тваринного походження — м’ясо і м’ясопродукти, молоко і молокопродукти, яйця, яєчний порошок, меланж, рибо продукти, мед та інші продукти бджільництва і т. п.;

•          готові харчові продукти тваринного походження — консерви м’ясні, м’ясо-рослинні і рибні, сири, масло вершкове, маргарин, жири, сухе

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

молоко, продукти дитячого харчування, ковбасні вироби, м’ясні кон-центрати і т. п.,

•          сировина тваринного походження — шкіра, вовна, волосся, щетина, хутро, пух, пір’я, залози внутрішньої секреції, кишки, роги, копита, кістки, кокони шовкопряда, яєчна маса для переробки, тваринні жири, легені, печінка, інші субпродукти, жовч, кров і т. п.;

•          корми рослинного походження — зерно фуражне, комбікорм, кормові суміші, макуха, шрот, коренеплоди, бульбоплоди, сіно, солома і т. п.;

•          корми тваринного походження — мука м’ясна, рибна, кров’яна і кіст-кова, сухі, комбіновані і живі корми для риб і т. п.;

•          кормові добавки — білки, амінокислоти, вітаміни, мікро- та макроеле-менти, ферментні препарати, кормові дріжджі, жири і т. п.;

•          засоби захисту тварин — імунобіологічні, біологічні, рослинні, хімічні, хіміко-фармацевтичні та інші ветеринарні препарати;

•          засоби ветеринарної медицини — призначені для ветеринарної діяль-ності матеріали, устаткування, прилади, інструменти, спеціальні ав-томобілі і т. п.;

•          штами мікроорганізмів — генетично однорідні популяції мікроорга-нізмів у межах виду з визначеними стабільними специфічними мор-фологічними ознаками і біологічними особливостями. У разі імпорту, експорту та транзиту зазначені товари підконтрольні

службі ветеринарної медицини, а митне оформлення вантажів зазначених митних режимів може бути завершене тільки за наявності позитивного документального висновку служби ветеринарної медицини. Оформлення перевезень вантажів тваринного походження, дозволів на ввіз чи вивіз та транзит, забезпечення транспортом покладається на власників вантажів — експортерів, імпортерів чи агентів-експедиторів у разі оформлення транзи-тних перевезень територією України. Дозвіл на імпорт товарів, що підконт-рольні службі ветеринарного контролю, надається тільки з урахуванням епізоотичного стану країни-експортера та за наявності ветеринарного сер-тифіката країни-експортера.

Інспектори Держветконтролю проводять огляд підконтрольних ванта-жів, що переміщуються через митний кордон України, місць їх зберігання, а також транспортних засобів, на яких вони переміщуються. Пропуск ван-тажів через митний кордон може здійснюватись тільки за погодженням з Державним департаментом ветеринарної медицини. У разі виявлення порушень ветеринарних вимог, неправильного оформлення ветеринарних документів,

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

виявлення в них розбіжностей щодо кількості, якості, маси та упаковки до-зволяється припиняти або тимчасово забороняти перевезення вантажів. У ра-зі імпорту вантажів, підконтрольних Департаменту ветеринарної медицини, їх випуск у вільний обіг можливий тільки за умови пред’явлення митному органу ветеринарного свідоцтва або ветеринарного сертифіката (додаток 17).