Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2.3. Митне оформлення пасажирського багажу в режимi тимчасового ввезення : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

5.2.3. Митне оформлення пасажирського багажу в режимi тимчасового ввезення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Митне оформлення товарiв, що ввозяться громадянами на митну те-риторiю України в режимi тимчасового ввезення в обсягах, що пiдлягають оподаткуванню, проводиться шляхом письмового декларування в порядку, визначеному ДМСУ, та подання митному органу зобов’язання про зворот-не вивезення таких товарiв за митну територiю України.

Пропуск через митний кордон України товарiв, що тимчасово вво-зяться громадянами на митну територiю України пiд зобов’язання про їх зворотне вивезення, сумарна митна вартiсть яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, або одного неподiльного товару незалежно вiд митної вартостi та ваги дозволяється за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здiйснив пропуск таких то-варiв на митну територiю України, грошової застави у сумi податкiв, що пiдлягають сплатi при ввезеннi таких товарiв на митну територiю України з метою вiльного використання. Порядок Внесення та повернення грошової застави визначається ДМСУ.

У разi втрати чи повного зiпсування тимчасово ввезених товарiв внас-лiдок форс-мажорних обставин строки, передбаченi зобов’язаннями гро-мадян, зупиняються, а грошова застава повертається власнику або його спадкоємцю.

Митне оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю Украї-ни громадянами в режимi тимчасового ввезення, сумарна митна вартiсть яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, про-водиться в порядку, передбаченому для суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.