Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2.2. Митне оформлення несупроводжуємого пасажирського багажу : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

5.2.2. Митне оформлення несупроводжуємого пасажирського багажу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Несупроводжуємий багаж — товари, які переміщуються через мит-ний кордон України окремо від фізичної особи (власника або уповноваже-ної особи) на її адресу.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Несупроводжуємий багаж підлягає митному оформленню тією митни-цею, в зоні діяльності якої проживає відправник. При відправленні несуп-роводжуємого багажу його власник пред’являє митниці квиток для проїзду за кордон, закордонний паспорт та повинен заповнити дві митні декларації. У несупроводжуємому багажу не підлягає випуску валюта, цінності, про-дукти харчування. Митниця після оформлення багажу робить у деклараці-ях відмітки про пропущені предмети, а на останній сторінці паспорта — про оформлення багажу, засвідчує їх печаткою. Одна з декларацій видаєть-ся власнику багажу, яку він повинен пред’явити на прикордонній митниці. Відмітка про відправлення багажу іноземними громадянами (за винятком студентів) ставиться на візі або квитку.

Несупроводжуємий багаж може бути відправлений з України:

•          громадянами, що прямують за кордон на постійне місце проживання;

•          громадянами України, що прямують за кордон у службових справах на термін більше одного року;

•          іноземними громадянами, що прямують за кордон у службових справах;

•          іноземними студентами, термін тимчасового перебування яких на Україні перевищує один рік. Несупроводжуємий багаж може бути відправлений в Україну:

•          громадянами, які їдуть в Україну на постійне місце проживання;

•          громадянами України, які були у службовому відрядженні за кордо-ном більше одного року;

•          іноземними громадянами, які прямують в Україну в службових спра-вах, як правило на довготривалий термін перебування;

•          іноземними студентами, строк тимчасового перебування яких в Укра-їні перевищує один рік;

•          представниками міжнародних іноземних організацій, представництв

та осіб, які користуються на території України митними пільгами.

Також слід враховувати, що несупроводжуємий багаж не може містити предмети (партію товару) явно комерційного призначення.

У разі вивезення або пересилання в несупроводжуваному багажі, між-народних поштових відправленнях громадянами товарів та інших предме-тів, придбаних громадянами України, в кількості не більш як товарна пар-тія, мито та митні збори не здійснюються. Якщо громадянин вивозить предмети, які підпадають під товарну партію, йому необхідно в митниці, в зоні діяльності якої він мешкає, оформити ВМД типу «ЕКГ» (експорт громадян). Як виняток, громадяни мають можливість оформити вантаж у

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

прикордонній митниці, при перетині кордону. Громадяни інших країн мо-жуть оформляти вантажі в митниці, в зоні діяльності якої, вони тимчасово мешкають, або в прикордонній митниці.

Товарною партією визначаються товари, придбані в Україні, які виво-зяться або пересилаються громадянами на суму еквівалентну 100 000 евро, в перерахуванні по курсу НБУ на день оформлення митної декларації. У разі вивозу громадянами товарної партії митне оформлення здійснюється в порядку, встановленому для суб’єктів підприємницької діяльності. Затвер-джений Кабінетом Міністрів України перелік предметів, які не можуть складати товарну партію, передбачає наступні:

•          товари, тимчасово вивезені з України під зобов’язання зворотного ввозу;

•          товари, які входять у склад спадщини;

•          товари, раніше ввезені під зобов’язання зворотного вивозу або тран-зиту;

•          культурні цінності, тимчасово вивезені за наявністю відповідних дозволів;

•          призи, подарунки, при наявності відповідних документів та нотаріаль-них посвідчень;

•          товари (крім промислового призначення), які вивозяться не більш як на суму валюти, зазначеної у ввізній митній декларації, за наявністю відповідних чеків.

Несупроводжуємий багаж громадян, які виїжджають з України на по-стійне місце проживання може містити без оподаткування предмети, що належать особисто їм і призначені для особистого користування. Побутові предмети пропускаються в кількості одного предмета або комплекту на сі-м’ю. Автомобілі, мотоцикли тощо пропускаються без митного оподатку-вання по одному предмету на особу за умови, що вiн є власником такого транспортного засобу не менше року та за умови перебування такого транспортного засобу на облiку в країнi постiйного мiсця попереднього проживання не менше року. Багаж громадян, що прямують на постійне міс-це проживання, приймають до митного оформлення після пред’явлення митниці повністю оформлених документів на всіх членів сім’ї. Ці громадя-ни можуть оформити тільки одну відправку. При виїзді в країни СНД мит-нику пред’являють внутрішній паспорт з випискою, листок вибуття на постійне місце проживання. При виїзді в країни далекого зарубіжжя пред’являється віза на постійне місце проживання.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА