Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.7. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

3.7. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

У відповідності зі ст. 96 МКУ не можуть бути дозволені до пропуску через митний кордон України наступні товари та інші предмети:

•          заборонені до ввозу, вивозу або транзиту через митну територію України;

•          товари та інші предмети відносно яких не було проведено митне оформлення;

•          які переміщуються через митний кордон України з порушенням положень МКУ та інших актів законодавства України.

До перемiщення через митний кордон України у мiжнародних поштових вiдправленнях забороняються культурнi цiнностi.

Предмети заборонені до ввезення на митну територію Україну:

•          зброя військових зразків всякого роду та боєприпаси до неї;

•          наркотичні та психотропні речовини;

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

•          сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини, інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров’ю або загрожувати життю населен-ня та тваринного світу або привести до руйнування навколишнього середовища, крім випадків, передбачених законодавством України;

•          друковані матеріали, кліше, негативи, відзняті плівки, фотографічні знімки, кінострічки, відеозаписи, копії магнітної інформації для ЕОМ, рукописи, платівки та інші звукозаписи, малюнки та інші друковані образотворчі матеріали, що містять пропаганду ідей війни, расизму, расової дискримінації та геноциду, а також спрямовані на підрив територіальної цілісності України, її політичної незалежності, держа-вного суверенітету; продукція порнографічного характеру;

•          товари імпорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;

•          предмети ввезення яких заборонено у відповідності з де-якими поста-новами ДМСУ. Предмети заборонені до вивезення з митної території України:

•          зброя військових зразків всякого роду, боєприпаси до неї та військове спорядження;

•          наркотичні та психотропні речовини;

•          сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини, інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров’ю або загрожувати життю населен-ня та тваринного світу, або привести до руйнування навколишнього середовища, крім випадків, передбачених законодавством України;

•          витвори мистецтва, культурні та історичні цінності (картини, скульп-тури, малюнки, акварелі, різноманітні види гравюр, мініатюри, виро-би з фарфору, кришталю, кераміки, дерева, шкіри, коштовного та не коштовного каміння, дорогоцінних та недорогоцінних металів, кістки, предмети народних художніх промислів, гобелени, меблі, художній одяг та взуття, нумізматика, художня зброя, книги, рукописи, платів-ки, музичні інструменти, поштові марки тощо) та інші предмети, що складають значну художню, історичну, наукову та іншу культурну цінність;

•          анульовані цінні папери;

•          товари, експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуаль-ної власності;

•          предмети, вивезення яких заборонено деякими постановами ДМСУ.

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

Предмети заборонені до транзиту через митну територію України:

•          зброя та боєприпаси всіх видів та військове спорядження;

•          літальні апарати, їх частини, приладдя та спорядження до них;

•          верстати та машини, призначені для виготовлення озброєння й боє-припасів усіх видів та літальних апаратів, запасні частини до них;

•          наркотичні засоби;

•          радіоактивні предмети та речовини;

•          сильнодіючі отруйні та вибухові речовини, інші предмети, що мо-жуть завдати шкоди здоров’ю або загрожувати життю населення та тваринного світу або призвести до руйнування навколишнього сере-довища.

Експорт, імпорт або транзит подібних товарів або підлягає ліцензу-ванню, як специфічний вид підприємницької діяльності, або здійснюється лише за спеціальним дозволом відповідних міністерств та відомств. Функ-ції регулювання експорту, імпорту та транзиту таких видів товарів здійс-нюються відповідною урядовою комісією, а безпосередня видача дозволів на переміщення цих товарів через митний кордон України покладена на Міністерство економіки України.

Тимчасове положення про порядок пропуску товарів, майна, транс-портних засобів та інших предметів через митний кордон України, зок-рема, встановлює, що товари суб’єктів зовнішньоекономічної діяльнос-ті, за винятком товарів, ввезення яких в Україну та вивезення з України заборонено, або випадків повної чи часткової заборони на здійснення зовнішньоекономічних операцій, підлягають пропуску за умови подан-ня дозволу уповноважених державних органів у випадках, якщо товар підлягає контролю цих органів. Це положення визначає суб’єктний сос-тав органів, уповноважених на видання дозвільних документів. Вони видаються:

•          органами МВС України — на зброю, боєприпаси, вибухові, сильно-діючі та отруйні речовини;

•          органами Міністерства зв’язку — на радіоелектронні засоби та висо-кочастотні пристрої;

•          закладами Міністерства культури і мистецтв — на культурні цінності при їх вивезенні за кордон;

•          закладами Міністерства охорони здоров’я України — на ліки, і медич-ні препарати та джерела іонізуючого випромінювання;

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

•          комісією по новій медичній техніці Міністерства охорони здоров’я України — при вивезенні медичного інструментарію (крім приладів та апаратури), що виготовляються в Україні;

•          іншими органами та закладами. Шляхом обмеження або заборони переміщення через митний кордон

тих чи інших товарів відбувається регулювання зовнішньоекономічної дія-льності у відповідності з економічною політикою держави, її зобов’язання-ми в рамках міжнародних договорів та угод, в тому числі таких, як ембарго на поставки зброї до «гарячих точок», контроль за розповсюдженням раке-тних та ядерних технологій, зброї масового знищення, боротьба з незакон-ним оборотом наркотиків.