Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2.4. Документи для проведення митного контролю : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

3.2.4. Документи для проведення митного контролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

МКУ передбачається, що суб’єкти ЗЕД у разі переміщення товарів через митний кордон України зобов’язані в належних випадках надавати

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

митниці необхідні для митного контролю документи, перелік та порядок представлення яких визначається ДМСУ (ст. 45 МКУ).

Поданням необхідних документів виконується одна з вимог ст. 41 МКУ, яка визначає форми митного контролю.

При митному оформленні, крім ВМД, товаросупроводжуємих докуме-нтів, цілої низки дозвільних документів до митного органу, слід подати зовнішньоекономічний контракт, а у разі необхідності, підтвердження тор-гово-промислової палати стосовно коду або ціни товару, зазначеної у то-варних документах.

Митні органи також можуть вимагати такі комерційні документи, як рахунок-фактуру, рахунок-проформу, специфікації, пакувальні листи, різні сертифікати та ін.

Банківськими документами, як підставою для митного оформлення, мо-жуть бути довідки банків про надходження або ненадходження коштів, довід-ки про надходження коштів при розрахунку за контрактом акредитивом та ін.

Страховим документом може бути страховий поліс на партію ванта-жу або документ, що засвідчує внесення заставної суми митних платежів за експортну чи імпортну партію вантажу.

В залежності від виду транспорту оформлюється транспортний доку-мент, який свідчить, що перевізником вантаж прийнято до перевезення. Це може бути залізнична або авіаційна накладна, накладна автодорожнього перевезення чи документ комбінованого транспортування. В разі виконан-ня експедитором доручень з транспортно-експедиційного обслуговування можуть подаватись документи, що підтверджують відвантаження чи отри-мання товару, складські квитанції, різноманітні повідомлення.

Крім ВМД, митними документами можна вважати документи, що свідчать про виконання державних вимог нетарифного регулювання. Це лі-цензії, сертифікати, сертифікати походження та ін. Основні дозволи Дер-жавних органів України, які необхідні при митному оформленні певних ва-нтажів прямуючих через митний кордон України наведено на рисунку 3.5.

Однією з ознак, за якими можна класифікувати документи, потрібні для проведення митного оформлення, є напрям переміщення вантажів — експорт, імпорт, транзит. Можна визначити мінімальний перелік докумен-тів, який обов’язково подається до митного органу при здійсненні процеду-ри митного контролю. Решта документів із загального переліку подається в залежності від виду товару або особливостей державного регулювання екс-портно-імпортних операцій.

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Найбільше документів стосується митного оформлення імпортних вантажів, що свідчить про державні протекціоністські заходи, спрямовані на захист вітчизняного внутрішнього ринку від проникнення товарів іно-земного виробництва. Водночас кількість документів, потрібних для про-ведення експортних операцій, не набагато менша, що свідчить про певні державні обмеження експорту деяких товарів. Найменше дозвільних доку-ментів вимагається у разі здійснення транзитних перевезень.