Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2.3. Технологічна схема митного контролю : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

3.2.3. Технологічна схема митного контролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Одним із напрямів організації митного контролю є розробка і запро-вадження технологічних схем митного контролю.

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

Технологічна схема — це встановлена обов’язкова для виконан-ня послідовність операцій митного контролю та митного оформлення, а також дій посадових осіб підрозділів митного органу під час здійснення цих операцій. Технологічні схеми митного контролю можуть бути:

•          типовими,

•          детальними. Типові технологічні схеми визначають загальну мінімально-обов’я-зкову послідовність операцій та дій посадових осіб на окремому на-прямі митного контролю. Вони розробляються й запроваджуються центральним апаратом ДМСУ. Типові технологічні схеми пропуску через державний кордон України автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників затверджує Кабінет Міні-стрів України. Загальна технологічна схема митного оформлення това-рів наведена на рис. 3.3.

Детальні технологічні схеми розробляються регіональними митниця-ми і митницями на підставі типових технологічних схем, з урахуванням особливостей характеру і способів переміщення товарів, місцезнаходження й розташування структурних підрозділів, інфраструктури тощо, і регламен-тують діяльність як одного окремо взятого структурного підрозділу, так і кількох структурних підрозділів митного органу в комплексі, а також взає-модію структурних підрозділів митного органу з підрозділами інших орга-нів (служб), причетних до здійснення контролю осіб, товарів і транспорт-них засобів, що переміщуються через митний кордон України. Детальні технологічні схеми затверджують керівники митних органів. З метою вре-гулювання окремих напрямів митного контролю на регіональному рівні регіональні митниці можуть розробляти й запроваджувати типові техноло-гічні схеми митного контролю для регіону. Такі схеми затверджують нача-льники регіональних митниць.

За допомогою технологічних схем, погоджених з відповідними служ-бами, врегульовуються питання взаємодії під час здійснення митного конт-ролю та митного оформлення.

Таким чином сутність митного контролю складається з двох основних складових: мети митного контролю та організаційних заходів для здійснен-ня митного контролю, що відображено на рис. 3.4.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

 

Зона

митного

контролю

Інші контролюючи

органи (фітосанітарні,

ветеринарні, екологічні, сертифікаційні),

митна лабораторія

Товари та

інші предмети

 

            Підприємство, що

            переміщує товари

                        через митний кордон

fr          України

 

Рисунок 3.3

Загальна схема здійснення митного оформлення

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

 

МИТНИЙ КОНТРОЛЬ

)

c

 

_ee_

Мета митного контролю

 

Забезпечення

порядку

переміщення

товарів через

митний кордон

Боротьба за контробандою та порушенням митних правил

Виконання норм законодавства

та міжнародних договорів

України в галузі митної справи

 

Забезпечення

сплати

обов’язкових

податків і

зборів

Забезпечення державного регулювання ЗЕД

Забезпечення розвитку ЗЕД

Ведення

митної

статистики

 

Система митних органів

Контроль за доставкою

Встановлення пунктів

пропуску для окремих товарів

Технічне забезпечення

Інші заходи

 

N

 

Зони митного контролю

Маршрути

руху

транспортних

засобів

Контроль за

дотриманням

митних

режимів

Технологічні схеми

 

Рисунок 3.4

Сутність митного контролю