Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1.2. Зміст митного режиму : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

2.1.2. Зміст митного режиму


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Митний режим має свою внутрішню структуру, яка дозволяє розкри-вати його зміст та яка представляє умови, вимоги та обмеження цього мит-ного режиму. Під умовами митного режиму розуміються ті обставини, які обумовлюють можливість розташування під нього товарів; під обмеження-ми — прямі або непрямі заборонення на здійснення з товарами певних дії; а під вимогами — дії, при здійсненні яких можливо завершення митного режиму. Розглянемо ці поняття детальніше.

 

Розділ 2 МИТНІ РЕЖИМИ

Умови. Однією з умов розташування товарів у певному митному режимі є їх статут. Товари, які заборонені до ввозу на митну територію України не можуть бути розташовані під митними режимами імпорту, мит-ного ліцензійного складу, відмови на користь держави, магазина безмитної торгівлі. Не дозволяється розташовувати під митним режимом тимчасового увозу/вивозу матеріалів та зразків що витрачаються; харчових продуктів та напоїв (за винятком їх тимчасового увозу/вивозу з метою реклами або де-монстрації у одиничних примірниках). Умовою розташування товарів під митним режимом імпорт є сплата митних платежів та дотримання мір еко-номічної політики або інших обмежень. Для розташування товарів під будь-яким митним режимом переробки (переробка на митній території, пе-реробка під митним контролем та переробка поза митною територією) не-обхідно отримати ліцензію на переробку, яка видається митними органами організації-переробнику. Розташування товарів під низкою митних режи-мів дозволяється тільки з дозволом митних органів (митні режими транзи-ту, тимчасового ввозу/вивозу, реекспорту, знищення, відмови на користь держави), отримання якого також є умовою даних митних режимів. Напри-клад, дозвіл на тимчасовий увіз/вивіз товарів дається при наявності мож-ливості забезпечення надійної ідентифікації товарів. Митний орган не дає дозволу на розташування товарів під митний режим знищення, якщо само знищення товарів може принести істотну шкоду навколишньому природ-ному середовищу або тягне за собою витрати для держави.

Обмеження. Прикладом обмеження може бути положення митного режиму тимчасового ввозу товарів, у відповідності з яким допускається тільки користування тимчасово ввезених товарів, що виключає можливість їх відчуження або передачі у користування іншої особи. Також, з товарами, які знаходяться під митним режимом митний склад, можуть проводитись лише операції по забезпеченню їх збереження та операції по підготовці їх до продажу або транспортування. При цьому, усі операції, які проводять з товарами не повинні змінювати їх характеристик, пов’язаних зі зміною класифікації даних товарів за УКТ ЗЕД. Митний режим магазина безмит-ної торгівлі реалізується під митним контролем на митній території Украї-ни без стягування мита та інших податків та без використання до них мір економічної політики.

Вимоги. У якості приклада можливо навести вимоги митного режиму експорту — здійснити фактичний вивіз товару за межі митної території України. Слід відмітити, що вимоги вивозу товару за межі митної території

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

України застосовується до багатьох митних режимів. Іноземні товари можуть знаходитись на митній території України обмежений термін часу, після чого вони повинні бути замовлені у митному режимі імпорту або вивезені з митної території України у відповідності з іншими митними режимами. Ця вимога також характерна до митних режимів митного ліцен-зійного складу (у випадку якщо товари, які зберігаються на митному ліцен-зійному складі призначені до вивозу з митній території України у відповід-ності з митним режимом експорту), магазину безмитної торгівлі, тимчасо-вого вивозу, реекспорту.

У межах одного митного режиму можуть встановлюватися вимоги, умови, обмеження не тільки загального характеру, але і ті, які відносяться до певних видів товарів. Так, умовою митного режиму імпорту є додержан-ня порядку маркування певних підакцизних товарів. Товари, які розташо-вані під митним режимом митного ліцензійного складу та призначені для вивозу у відповідності з митним режимом експорту, повинні бути вивезені не пізніше трьох місяців з моменту їх розташування під митним режимом митного ліцензійного складу.

Розташовуючи товари під певним митним режимом, особа яка перемі-щує товари, повинна дотримуватися усіх встановлених законодавством обмежень та вимог.