Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.6.5. Податок на додану вартість : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

1.6.5. Податок на додану вартість


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Товари, які ввозяться (пересилаються) в Україну, оподатковуються податком на додану вартість за ставкою, установленою Законом України «Про податок на додану вартість». ПДВ становить 20 відсотків від бази оподаткування (основи для нарахування), що обчислюється згідно зі стат-тею 4 Закону України «Про податок на додану вартість». Об’єктом оподат-кування ПДВ є операції з ввезення (пересилання) товарів на митну терито-рію України та отримання робіт (послуг), що надаються нерезидентами для їх використання (споживання) на митній території України, у тому числі

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

операції з ввезення (пересилання) майна за договорами оренди (лізингу), застави та іпотеки.

ПДВ сплачується платниками податку — особами, які ввозять (переси-лають) товари на митну територію України. одночасно зі сплатою мита та митних зборів (на момент оформлення вантажної митної декларації). Плат-никами ПДВ є особи, які ввозять (пересилають) товари на митну територію України або отримують від нерезидента роботи (послуги) для їх використан-ня або споживання на митній території України, за винятком фізичних осіб, що не зареєстровані як платники податку, в разі коли такі фізичні особи вво-зять (пересилають) товари (предмети) в обсягах, що не підлягають оподатку-ванню згідно з законодавством. Платники ПДВ при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України можуть за власним бажанням надавати митним органам простий вексель на суму податкового зобов’язання у трьох примірниках, один примірник якого залишається в органі митного контролю, другий надсилається органом митного контролю на адресу органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, а третій надається платнику податку. Виняток становлять:

•          товари, на які встановлено законодавством акцизний збір (крім тютю-нової сировини);

•          товари, що відносяться до товарних груп 1-24 Гармонізованої системи опису та кодування товарів. Платники ПДВ на товари, що імпортуються в Україну, перераховують

кошти на спеціальні рахунки митних органів, крім випадків застосування по-даткового векселя як засобу платежу. Суми ПДВ справляються в національ-ній валюті України та зараховуються до Державного бюджету України.

Товари, за які не був сплачений ПДВ, митному оформленню не підля-гають, крім випадків, коли вони підлягають звільненню від обкладення цим податком. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю спла-ти ПДВ при митному оформленні товарів, що імпортуються в Україну, здійснюється митними органами.

Сума ПДВ нараховується за формулами:

•          на товари, що обкладаються митом та акцизним збором:

СПДВ = (В + СМ + СА) × П / 100 %;

•          на товари, що обкладаються тільки митом:

СПДВ = (В + СМ) × П / 100 %;

 

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

•          на товари, що обкладаються тільки акцизним збором: СПДВ = (В + СА)хП / 100 %;

•          на інші товари, що не підлягають обкладанню митом та акцизним збором:

СПДВ = В хП / 100 %;

де: СПДВ — сума ПДВ;

СА — сума акцизного збору;

В — митна вартість;

СМ — сума ввізного мита;

П — ставка податку на додану вартість (20 %).