Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.6.4. Акцизний збір : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

1.6.4. Акцизний збір


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Товари, що ввозяться в Україну, обкладаються акцизним збором за ставками згідно із чинним законодавством.

Акцизний збір сплачується платниками податку одночасно зі сплатою мита та митних зборів. Перерахування відповідних сум коштів на спеціаль-ний рахунок митного органу здійснюється платником податку або особою, уповноваженою на декларування на підставі договору. Акцизний збір спра-вляється в національній валюті. Товари, за які не був сплачений акцизний збір, митному оформленню не підлягають, крім випадків, коли вони відпо-відно до актів законодавства звільняються від обкладення цим збором. Контроль за правильністю обчислення й своєчасністю сплати акцизного

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

збору з товарів, що ввозяться в Україну, під час митного оформлення здій-снюється митними органами.

Об’єктами обкладення акцизним збором є митна вартість товарів (продукції), які ввозяться (пересилаються) на митну територію України. До об’єктів обкладення акцизним збором не належать:

•          підакцизні товари, що експортуються за межі митної території Украї-ни за іноземну валюту;

•          підакцизні товари, які розміщуються на митних ліцензійних складах, у магазинах безмитної торгівлі;

•          підакцизні товари та зразки підакцизних товарів, що тимчасово вво-зяться на митну територію України з метою показу чи демонстрації на час проведення виставок, конкурсів, нарад, семінарів, ярмарків під зобов’язання організатора виставки про зворотне вивезення таких зразків і залишаються власністю іноземних юридичних осіб;

•          підакцизні товари, які переміщуються через митну територію України транзитом;

•          конфісковане, спадкове, безхазяйне майно коштовності та інші цінно-сті, які перейшли за правом спадкування у власність держави;

•          товари, що поставляються в Україну відповідно до положень Закону України «Про гуманітарну допомогу»;

•          підакцизні товари, які ввозяться в Україну на виконання положень міжнародних угод за участю України, якщо відповідна угода передба-чає звільнення від цього виду збору. Платниками акцизного збору є:

•          суб’єкти підприємницької діяльності, а також їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи — виробники підакцизних товарів (послуг) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини;

•          нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних товарів (по-слуг) на митній території України безпосередньо або через їх постійні представництва чи осіб, прирівняних до них згідно із законодавством;

•          будь-які суб’єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, які ввозять на мит-ну територію України підакцизні товари, незалежно від наявності внесених до них іноземних інвестицій;

•          юридичні та фізичні особи, які купують (одержують в інші формі володіння, користування або розпорядження) підакцизні товари в податкових агентів;

 

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

• юридичні особи, міжнародні організації, їх філії, відділення, інші ві-докремлені підрозділи, які здійснюють реалізацію алкогольних напоїв і тютюнових виробів на митній території України, включаючи опера-ції з ввезення (імпорту) в Україну алкогольних напоїв та тютюнових виробів, якщо реалізація таких товарів на території України здійсню-ється цими суб’єктами через постійні представництва, розташовані на території України. Сума акцизного збору може встановлюватися або у відсотках до

митної вартості товару, або у грошовому еквіваленті до фізичної одиниці виміру товару.

Сума акцизного збору, якщо ставку встановлено у відсотках до митної вартості товару, обчислюється за формулою:

СА = В × АЗ

де: СА — сума акцизного збору;

В — митна вартість;

АЗ — ставка акцизного збору.

Сума акцизного збору, якщо ставку встановлено в грошовому еквіва-ленті до фізичної одиниці виміру товару, обчислюється за формулою:

СА = Н × АЗ

де: СА — сума акцизного збору;

Н — кількість товару у фізичних одиницях виміру, визначених

відповідним законом;

АЗ — ставка акцизного збору.