Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.6.3. Митні збори : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

1.6.3. Митні збори


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

До митних зборів у митному законодавстві України належать такі їх види:

•          за митне оформлення товарів та інших предметів;

•          за митне оформлення тимчасово ввезеного/вивезеного майна під зо-бов’язання про його зворотне вивезення/ввезення;

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

•          за митне оформлення товарів у разі транзиту;

•          за митне оформлення у разі ввезення на митний ліцензійний склад;

•          за перебування товарів та інших предметів під митним контролем;

•          за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного ко-нтролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають та-кі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниці. Митні збори підлягають сплаті до або на момент здійснення митного

оформлення. Митні збори можуть бути сплачені шляхом перерахування су-ми митних зборів за безготівковим розрахунком на рахунок митної устано-ви або внесення суми митних зборів готівкою до каси митної установи або через касу банку; а також можуть сплачуватись шляхом внесенням авансо-вих сум на рахунок митниці. Платниками митних зборів є юридичні та фі-зичні особи, що здійснюють митне оформлення. Митні збори сплачуються платниками у валюті України або в іноземній валюті.

У національній валюті України митні збори сплачуються:

•          суб’єктами підприємницької діяльності (юридичними особами або такими, що не мають статусу юридичної особи) та іншими організаці-ями з місцезнаходженням на території України, які створені і діють відповідно до законодавства України;

•          філіями, представництвами іноземних фірм, іноземними авіакомпані-ями, міжнародними організаціями з місцезнаходженням на території України, що проводять свою діяльність на підставі законів України;

•          дипломатичними, консульськими, торговельними та іншими офіцій-ними представництвами України за кордоном, які користуються іму-нітетом і дипломатичними привілеями;

•          філіями та представництвами підприємств та організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності;

•          фізичними особами з місцем постійного проживання на території України. У національній валюті України або в іноземній валюті митні збори

можуть сплачуватися:

•          суб’єктами підприємницької діяльності (юридичними особами або

такими, що не мають статусу юридичної особи) та іншими організаціями з місцезнаходженням за межами України, які створені і діють

відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичними особами та іншими суб’єктами підприємницької діяльності

 

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

з участю юридичних осіб та інших суб’єктів підприємницької діяль-ності України;

•          іноземними дипломатичними, консульськими, торговельними та ін-шими офіційними представництвами, міжнародними організаціями та їхніми філіями, розташованими на території України, що користують-ся імунітетом і дипломатичними привілеями;

•          представництвами інших організацій і фірм в Україні, що не прова-дять підприємницької діяльності на підставі законів України;

•          фізичними особами з місцем постійного проживання за межами України. Збори за митне оформлення не справляються у випадках, коли:

•          ввозяться в Україну предмети, призначені для офіційного (служ-бового) користування дипломатичних та консульських представ-ництв іноземних держав в Україні, а також міжнародних, міжуря-дових організацій, представництв іноземних держав при цих ор-ганізаціях та інших міжнародних організацій, які користуються на території України митними пільгами відповідно до міжнарод-них угод;

•          вивозяться товари з метою ліцензійного без оформлення ВМД;

•          в інших випадках, передбачених чинним законодавством. Митне оформлення товарів у повному обсязі та їх пропуск можуть

здійснюватися лише після сплати належних митних зборів або за умови надання митним органом у встановленому порядку відстрочення чи роз-строчення їхньої сплати.