Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЗМІСТ : Економічна теорія управління фірмою : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Загрузка...

Вступ  3

Частина 1. Теоретичні засади управлінської економіки    5

1.1.      Фірма та її поведінка             5

1.2.      Прийняття рішень за умов різних станів середовища       10

1.3.      Аналіз попиту            14

1.4.      Аналіз виробництва              24

1.5.      Аналіз витрат             36

1.6.      Оптимізація діяльності фірми           45

Частина 2. Планування і управління прибутком  53

2.1.      Планування прибутку           53

Математична інтерпретація беззбитковості           57

2.2.      Практичні аспекти аналізу беззбитковості             65

2.3.      Застосування аналізу беззбитковості          78

Частина 3. Ринкова структура і аналіз ціноутворення      86

3.1.      Ринкові структури     86

3.2.      Практика ціноутворення і прийняття рішень         94

3.3.      Приклади цінових стратегій             115

Частина 4. Робоча книга студента  120

4.1.      Фірма та її поведінка             120

4.2.      Оцінка середовища прийняття рішень        125

4.3.      Аналіз попиту            143

4.4.      Аналіз виробництва              174

4.5.      Аналіз витрат             185

4.6.      Планування та управління прибутком        204

4.7.      Цінова стратегія фірми          253

Список літератури     262

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Наталія Юріївна ІВАНОВА

Економічна теорія управління фірмою

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 26.09.2008. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 15,5.

Наклад 600 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006