Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Економічна теорія управління фірмою : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Загрузка...

Н. Ю. Іванова

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ ФІРМОЮ

Навчальний посібник

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

“Центр учбової літератури”

2010

УДК 330(075.8) ББК 65.01я73 І-20

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18–Г–233 від 08.04.2009)

Рецензенти:

Лагутін В. Д. — доктор екон. наук, професор, зав. кафедри економічної теорії і конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного універ-ситету;

Леоненко П. М. — доктор екон. наук, професор, зав. кафедри економічної теорії Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі;

Куроченко О. В. — доктор екон. наук, професор, зав. кафедри менеджменту ор-ганізацій Міжрегіональної академії управління персоналом.

Іванова Н. Ю.

І-20       Економічна теорія управління фірмою. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 266 с.

ISBN 978-611-01-000-3-8

Перший вітчизняний навчальний посібник з нової дисципліни, але яка вже ви-вчається в українських університетах. В ньому розглянуто засоби практичного ви-користання економічної теорії для вирішення реальних проблем і прийняття ефек-тивних управлінських рішень.

Питання, що розглядаються, дозволяють глибоко зрозуміти основні фактори, які визначають стан і розвиток сучасного бізнесу, а також ефективно впливати на них.

Рекомендується студентам вищих навчальних закладів, які вивчають економіч-ну теорію, а також слухачам MBA.

УДК 330(075.8) ББК 65.01я73

ISBN 978-611-01-000-3-8    © Іванова Н. Ю., 2010.

© Центр учбової літератури, 2010.