Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.5. Аналіз витрат : Економічна теорія управління фірмою : Бібліотека для студентів

4.5. Аналіз витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Загрузка...

Таблиця 4.13

Криві витрат, що відповідають різним функціям витрат

 

Функція          Лінійна           Квадратична І           Квадратична ІІ          Кубічна

тс        a + bQ a +b Q – cQ2  a + bQ + cQ2  a + bQ –cQ2 + Q3

TFC     a          a          a          a

TVC    bQ       bQ-cQ2          bQ + cQ2        bQ - cQ2 + dQ3

ATC    a/Q + b            a/Q + b - cQ   a/Q + b +cQ    a/Q + b - cQ + dQ2

AFC    a/Q      a/Q      a/Q      a/Q

AVC    b          b - cQ  b + cQ b - cQ + dQ2

MC      b          b- 2cQ b + 2cQ           b - 2cQ +3dQ2

Економічна теорія управління фірмою

 

 

 

Рис.4.6. Взаємозв’язок між граничним продуктом та граничними витрата-ми й між середнім продуктом та середніми змінними витратами

В

 

 

 

Площіша

змінних

витрат

            TFC

Площина постійних ви   ат

АТС = а/Ц+Ь

Інтервал зміни

 

AVC=b=MC

 

 

 

Обсяг виробництва

 

Оі        02 Q

Нормальний інтервал зміни обсягів виробництва

 

 

 

 

Рис. 4.7. Лінійна функція витрат: TC = a + bQ

 

Частина 4. Робоча книга студента

 

 

 

Обсяг виробшщтва

Обсяг врфобництва

 

ш

 

Рис.4.8. Квадратичні функції витрат: ТС = a + bQ - cQ2

A         B

їзТ    '

Область змінних витрат

 

 

 

Область постійних витрат

Обсяг виробництва  Q         Обсяг виробництва  Q

Рис. 4.9. Квадратичні функції витрат: ТС = a + bQ - cQ2

Економічна теорія управління фірмою

 

MC > АТС

єс>1

Загальні витрати, ТС

Точка перегину

Загальні постійні витрати,ТРС

Граничні витрати, МС

Середні загальні витрати, АТС

0      Обсяг виробництва      X

Рис.4.10. Кубічна функція витрат та еластичність загальних витрат

 

 

Частина 4. Робоча книга студента

Рис.4.11. Криві короткострокових середніх витрат для підприємств різних розмірів та результуюча крива довгострокових середніх витрат

Задачі:

1.         Для того, щоб стати студентом бізнес-школи, треба внести пла-

ту за навчання 5000 дол., котра не повертається. Крім того Вам

треба купити підручники за 200 дол. Кожна поїздка на заняття

коштує 0,5 дол. Після навчання букіністичний магазин згоден

купити у вас підручники за 100 дол.

а)         FC – ?

б)         AVC – ?

в)         Незворотні витрати – ?

2.         Для того, щоб розпочати новий бізнес, менеджеру необхідно

отримати ліцензію вартістю 2000 дол. Ліцензія не передається

і плата за неї не повертається. Крім того треба внести депозит

розміром 20000 дол. на рахунок власника будинку, в якому буде

розміщено бізнес. Орендна плата – 12000 дол. на місяць, перший

внесок сплачується одночасно із внеском депозиту. Власник бу-

динку поверне Вам депозит у повному обсязі, якщо термін орен-

ди складе менше 12 місяців. У іншому випадку депозит повер-

ненню не підлягає.

а)         Які постійні витрати відкриття цього нового бізнесу?

б)         Які незворотні витрати цього бізнесу?

3.         Припустимо, що функція витрат фірми, яка виробляє два види

продукції, має вигляд:

TC = 100 – 0.5 Q1Q2 + Q12 + Q22

Економічна теорія управління фірмою

Фірмі треба виробляти п’ять одиниць першого продукту і чоти-ри одиниці другого продукту.

а)         Чи діє в цьому випадку властивість вартісного доповнення та

(або) ефект розмірів?

б)         Фірма планує продати своє дочірнє підприємство, яке випускає

другий продукт. Як це відіб’ється (вплине) на витратах фірми,

якщо вона буде випускати п’ять одиниць першого продукту?

4.         Припустимо, що загальна функція витрат має такий вигляд:

TC = 550 + 9Q – 0,15Q2 + 0,005Q3.

а)         Визначте функції граничних витрат, середніх змінних витрат,

середніх витрат та середніх постійних витрат.