Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.2. Практичні аспекти аналізу беззбитковості : Економічна теорія управління фірмою : Бібліотека для студентів

2.2. Практичні аспекти аналізу беззбитковості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Загрузка...

Графічний аналіз беззбитковості

Вплив змін факторів, що визначають рівень беззбитковості, на-очно видно на графіку беззбитковості. Для цього скористаємося, як «прямим», так і «оберненим» графіком беззбитковості.

Варіювання цінами реалізації

Графік демонструє, як зміни ціни реалізації продукції вплива-ють на рівень беззбитковості, рис. 2.7.

TR, тс\

т2іфиР2

Рг<Рі<Р2

77? і при Р\ 77?3приР3

QeiQei    Qe3  Q

Рис. 2.7. Вплив змін ціни на рівень беззбитковості

З цього графіка видно, що якщо ціна реалізації зростає (P1< Р2), то зростає і кут нахилу сукупного доходу від реалізації, а відповід-но, рівень беззбитковості зменшується (Qe1< Од2). Якщо ціна реалі-зації зменшується (Р3<Р1), то рівень беззбитковості збільшується (Qa3>Qe2). Отже між ціною реалізації й рівнем беззбитковості існує зворотний зв’язок.

Варіювання змінними витратами

Для аналізу впливу змін змінних витрат зручно використовува-ти «прямий» графік. На рис. 2.8 видно, що зростання змінних витрат (VC1<VC2) призводить до зростання рівня беззбитковості (Qв2<Qв3), а зменшення змінних витрат (VC3<VC1) приведе до зменшення рів-ня беззбитковості (Qв1<Qв2). Отже, між змінними витратами і рівнем беззбитковості існує прямий зв’язок.

Економічна теорія управління фірмою

 

TC2 при VC2 TCi при VCi        VC3<VCi<VC2

 

TR,TC,' VC,FC          \          

                        •          >

 

Рис. 2.8. Вплив змін змінних витрат на рівень беззбитковості

Варіювання постійними витратами

При аналізі впливу змін постійних витрат на рівень беззбитко-вості доцільно використовувати «обернений» графік беззбитковості. На рис. 2.9 видно, що зростання постійних витрат (FC<FC2) призво-

дить до зростання рівня беззбитковості (Qg2<Qg3), а зменшення по-

стійних витрат (FC3<FC1) веде до зменшення рівня беззбитковості (Qg1<Qg2). Отже між постійними витратами і рівнем беззбитковості існує прямий зв’язок.

TR

 TC2npnFC2 A

TR,TC,            ґ          TCmpjiFCi

VC, FC           ^у        ТСг при FC3  FC3<Fd<FC2

 

66

 

Qei Qei       Qei           Q

Рис. 2.9. Вплив змін постійних витрат на рівень беззбитковості

 

Частина 2. Планування і управління прибутком

Покриття складових постійних витрат

Розподіл постійних витрат на складові дозволить визначити рів-ні виробництва, які необхідні для покриття різних компонентів по-стійних витрат за умов конкурентної ціни реалізації, рис. 2.10.

TR ТС

TR, ТС, VC,FC

} % процент за користування кредитом

\ Інші

постшні витрати

бві      Qei     Qei

} Орендна плата

Рис. 2.10. Покриття складових постійних витрат

Згідно з графіком фірма не буде мати збитків і покриє всі свої виробничі витрати при рівні виробництва Qв3. Однак вона могла б функціонувати без збитків і на рівні виробництва Qв2, якби їй вда-лося домовитись з орендодавцем про відстрочення сплати орендної плати. Вона могла б функціонувати без збитків і на рівні Qв1, але за умов домовленості із банкіром про відстрочення сплати відсотків.

Суттєвою складовою постійних витрат фірми можуть бути амортизаційні відрахування, а також управлінські витрати. Таким чином аналіз складових постійних витрат може стати в нагоді при визначенні шляхів використання як власних ресурсів фірми, так і запозичених.

Варіювання цінами реалізації

Раніше було розглянуто вплив ціни реалізації на рівень беззбит-ковості за умов, що всю продукцію реалізують за однією ціною. При цьому припущенні графік сукупного доходу – пряма лінія. Однак продукція може бути продана за різними цінами. Наприклад в різ-них регіонах можна продавати різну кількість продукції за різними цінами. Графічно це виглядає так, рис. 2.11.

Економічна теорія управління фірмою

 

 

TR,TC

Qeo Qe\

Q

 

Рис. 2.11. Вплив диференціації цін на рівень беззбитковості

Аналіз графіка свідчить, що за умов реалізації продукції за різ-ними цінами (кількість продукції Q0 продають за більш високою ціною P1, ніж вся інша продукція) рівень беззбитковості зростає до Qe2 порівняно з рівнем беззбитковості Qe1, який досягався за умов продажу всієї продукції за єдиною ціною Р1.

<