Г.А. Семенов - Фінансове планування і управління на підприємствах

Переглядів: 8585Схожі книги:

Г.А. Семенов - Фінансове планування і управління на підприємствах

н.м. костриця в.і. свистун в.в. ягупов - методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності

в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник

є. ю. сахно, м. с. дорош, а. в. ребенок - менеджмент сервісу. теорія та правктика. навчальний посібник

І.І. Дахно - Право інтелектуальної власності