Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Робота 40. Спектральний аналіз крові : Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум : Бібліотека для студентів

Робота 40. Спектральний аналіз крові


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 

магниевый скраб beletage

Гемоглобін еритроцитів крові з’єднується з киснем (НbO2), вугле-кислим газом (НbСO2) та іншими речовинами. Наприклад, з оксидом вуглецю утворюється карбоксигемоглобін (НbСO). Якщо на оксиге-моглобін подіяти сильними окислювачами (бер толетовою сіллю, пе-рекисом водню, озоном, залізоціанистим калієм тощо), утворюється стійка необоротна сполука з гемог лобіном метгемоглобін (МНb), у якій залізо знаходиться в оксидній тривален тній сполуці.

Гемоглобін і його сполуки мають характерний спектр пог ли-нання.

Мета досліду: ознайомитись з сполуками гемоглобіну за до по-могою спектроскопа.

Для роботи необхідно: кров, дистильована вода, реа ктив Стокса, аміачний спирт, дефібринована кров, розчин заліз-оціанистого калію, сірчана й мурашина кислоти, спектроскоп, штатив з чотирма пробір-ками.

Хід роботи. Сполуки гемоглобіну визначають спектроскопом (рис. 53), який складається з двох металевих трубок 1 з набором призм; рукоятки-заслінки 2; лапки 3; дзеркала 4; окулярів 5 та гвин

Лабораторно-практичні роботи. Кров

 

 

та 6. Призми розкладають білий колір на всі складові кольори, які утворюють спектр. Прилад обладна ний пристосу-ванням, яке регулює ширину щілини. Спектроскоп зак ріплюють на штативі, відкривають щілину й освітлюють її. Встанов люють окуляр 5 так, щоб чітко мож на було розрізнити спектр. У пробірку № 1, в якій визна чають оксигемоглобін, наливають 8 мл дистильованої води, вно сять дві краплі крові й збовтують. Пробірку з розчиненою кров’ю підносять до об’єктива спектроскопа і розглядають спектр: у зелено-жовтій частині спектра — дві смуги поглинання. В про-бірці № 2 визначають відновлений гемоглобін. Відновлюють його до-данням до розбавленої крові (4 мл дистильованої води і 10 крапель кро-ві) п’яти крапель відновлювача — реактиву Стокса, який складається з однієї частини залізного купоросу і двох частин винної кислоти, розчи-нених у 15 частинах дисти льованої води. Перед використанням до реак-тиву додають аміак до слабколужної реакції. Після додання до розбавле-ної крові кількох крапель реактиву Стокса яскраво-червоне забарвлення змінюється на синювато-червоне, характерне для гемоглобіну. Спектр відновленого гемоглобіну має одну широку смугу пог линання.

У пробірці № 3 визначають спектр метгемоглобіну. В цьому ви-падку до дефібринованої крові, розбавленої в п’ять раз дисти льованою водою, додають кілька крапель концентрованого роз чину залізоціа-нистого калію і вміст пробірки перемішують. При цьому розчин ро-биться оранжевим. Метгемоглобін має чотири смуги поглинання в червоному спектрі.

У пробірці № 4 визначають спектр поглинання карбоксигемог-лобіну. Для його одержання необхідно через дефібриновану кров про-пустити оксид вуглецю, який отримують внаслідок дії сірчаної кислоти на мурашину. Спектр карбоксигемоглобіну має дві смуги поглинання, подібні до смуг оксигемоглобіну, але змі щені до фіолетового спектра і такі, що не зникають під впливом редукованих речовин (рис. 54, де а — відновлений гемоглобін (одна широка смуга між лініями D та Е); б — оксигемоглобін (дві темні смуги між лініями D та Е); в — карбок-сигемоглобін; г — метгемоглобін; B–G — основні фраунгоферові лінії соняч ного спектра; цифрами позначено довжину хвиль, мкм).

 

 

Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум