Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Робота 37. Виведення лейкоцитарної формули : Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум : Бібліотека для студентів

Робота 37. Виведення лейкоцитарної формули


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 

магниевый скраб beletage

Відсоткове співвідношення окремих форм лейкоцитів нази вають лейкоцитарною формулою, яка визначається підрахунком різних форм лейкоцитів у мазку крові під мікроскопом з імер сійною сис-темою. За морфологічною будовою всі лейкоцити можна поділи-ти на дві групи: незернисті та зернисті. До незернистих лейкоцитів відносять лімфоцити й моноцити. Зернисті лейкоцити залежно від здатності зерен їхньої протоплазми сприймати кислі, основні та ней-тральні фарби поділяють на еозинофіли, базофіли й нейтрофіли.

Аналіз лейкоцитарної формули використовують при виз наченні функціонального стану організму для діагностики зах ворювань сіль-ськогосподарських тварин.

Мета досліду: ознайомити студентів з окремими формами лей-коцитів і технікою виведення лейкоцитарної формули крові здорової тварини.

Для роботи необхідно: кров, кедрова олія, метиловий спирт, ефір, фарба Романовського–Гімзи, дистильована вода, мікроскоп з імерсій-ним об’єктивом, освітлювач, предметні ске льця, шліфовані покривні скельця, емальований тазик, місток з двох скляних паличок, очна пі-петка, мірний циліндр ємністю 10 мл.

 

Хід роботи. Готують мазок крові. Для цього краплю крові нано-сять на край сухого знежиреного предметного скельця. Великим і вказівним пальцями правої руки затискають покривне скельце і ве-дуть його по предметному під кутом 45° до краплі крові, до стикан-ня з її краєм. Коли кров розійдеться по лінії сти кання, тоді покривне скельце повільно рухають в напрямку ве ликого пальця під тим же кутом. Мазок повинен бути рівно мірним і тонким, з рівними краями. Його сушать на повітрі, на ньому тонкою голкою пишуть номер тва-рини і дату взяття крові.

Для фіксації на мазок

наливають 4–5 крапель метилового спирту, а через 3 хв

спирт зливають, а мазок підсушують на повітрі. Висушений мазок покривають фарРис. 50 бою Романовського–Гімзи,

 

 

Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум

 

 

розведеною дистильованою водою

1 : 3. Через 30 хв мазок промивають

дистильованою водою і висушують,

а потім розглядають під мікроскопом з імерсійним об’єктивом. Для

цього на одну з крайніх ділянок мазка наносять краплю кедрової (імерсійної) олії і опускають об’єктив

(х90). Підрахунок лей коцитів ведуть за ламаною лінією — меандром. На одній ділянці необхідно

підрахувати 25 лейкоцитів. Всього

Рис. 51           на чотирьох ді лянках слід підрахувати 100 лейкоцитів (рис. 50). Кожен лейкоцит заносять в табл. 5, що складається з 100 квад ратів: 10 по

горизонталі й 10 по вертикалі. Для під рахунку форм лейкоци тів можна використати спеціальний лічильник (рис. 51, а, де для клаві атури

Таблиця Таблиця Єгорова для підрахунку різних форм лейкоцитів і виведення лейкоцитарної формули

 

            Форма            Кількість форм лейкоцитів у графі  Нароста-ючим підсум-ком  Кількість форм лейко-цитів, %

лейкоцитів     10        20        30        40        50        60        70        80        90        100     

           

 

Е                                                                                                                                          

Б                                                                                                                                          

Н         ю п с                                                                                                                                    

Л                                                                                                                                         

М                                                                                                                                         

Кількість форм лейкоцитів у графі  10        10        10        10        10        10        10        10        10        10        100           

Умовні позначе П — паличкові, С —        ння сег           : Е мен            — тов еоз ані,            ино Л  філ — лі            и, мф   Б — оци         ба ти,  зофі М —        ли, Ю —ю моноцити           ні форми, .

 

Лабораторно-практичні роботи. Кров

(рис. 51, б) прий нято такі позначення: 1 — лімфо цити; 2 — базофіли; 3 — моно цити; 4 — еозинофіли; 5 — нейт рофіли, до складу яких вхо-дять мієлоцити, юні форми, палич кові, сегментовані; 6 — пато логічні елементи).

Після підрахунку визначають співвідношення різних груп лей-коцитів. Одержані дані порівню ють з показчиками норми.

Лейкоцитарну формулу здо рових сільськогосподарських тва рин наведено в табл. 6.

Таблиця Лейкоцитарна формула сільськогосподарських тварин

(за С. Ю. Ярославом)

 

Вид тварини             Вміст окре      мих вид ейтроф         ів лейкоцитів,

 

            Е          В         Н        

            іли       ЛМ

 

           

           

            Ю        П         С