Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Робота 35. Підрахунок кількості еритроцитів : Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум : Бібліотека для студентів

Робота 35. Підрахунок кількості еритроцитів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 

магниевый скраб beletage

В 1 мм3 крові знаходяться мільйони еритроцитів. Кількість їх в крові змінюється залежно від віку, статі, продуктивності, пори року та інших факторів. Основна функція еритроцитів — перенесення кисню до клітин організму та вуглекислого газу, навпаки, — до ле-гень. Вони адсорбують на своїй поверхні амінокислоти. Еритроцити ссавців — без’ядерні, мають форму двовогнутого диска діаметром 5–7 мкм, товщиною 2–2,5 мкм. У риб, амфібій і птахів еритроцити оваль-ної форми, значно більші за розмірами (11–13 мкм), мають ядро.

Мета досліду: вивчити методику підрахунку еритроцитів.

Для роботи необхідно: піддослідні тварини, кров, 3%-й розчин хлористого натрію, спирт, ефір, спиртовий розчин йоду, набір для взяття крові, покривні скельця, змішувачі (меланжери) для еритро-цитів, лічильні камери, мікроскоп, вата.

Хід роботи. Одержану кров розводять в змішувачах 3%-м розчи-ном хлористого натрію у 200 раз. З свіжої другої краплі (першу зні-мають ватою) кров насмоктують у меланжер з гумовою трубкою до позначки 0,5; кінчик меланжера витирають ватним тампоном.

Рис. Потім опускають кінчик меланжера в посудину з 3%-м роз чином хлористого натрію і насмоктують його у змішувач до поз начки 101 (рис. 47, а). Меланжер закривають великим і середнім пальцями, а його вміст ретельно перемішують протягом 2 хв.

 

 

Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум

На поверхню лічильної камери притирають покривне скло. Чет-верту краплю (перші три видувають з кінчика меланжера на ватку) рідини меланжера наносять на середнє поле камери під покривне скло, заповнюючи камеру так, щоб до неї не пот рапило повітря.

Лічильна камера (рис. 47, в) являє собою прямокутне шлі фоване предметне скельце з трьома прямокутними площинами, розділеними жолобками. Середня площина додатково розділена жолобком на дві частини, на кожній з яких нанесено сітки глибиною 0,1 мм. Сітка Го-ряєва складається з 225 великих квад ратів (2 на рис. 47, г). Частина великих квадратів розділена на менші, по 16 малих квадратів у кожно-му великому. Бік малого квадрата 1 дорівнює 1/20 мм, його площа — 1/20 х 1/20 мм = 1/400 мм2. Об’єм 1/400 мм2х 1/10 мм = 1/4000 мм3.

Заповнену розбавленою кров’ю камеру вмішують під мік роскоп і розглядають сітку в полі зору спочатку при малому збільшенні, а по-тім при великому. В камері підраховують еритроцити в п’яти великих квадратах, кожний з яких роз ділений на 16 маленьких, за діагоналлю зверху вниз, зліва нап раво. Для підрахунку еритроцитів, на аркуші паперу в клітинку, малюють п’ять великих квадратів, розділяючи кожний з них на 16 маленьких. Схему підрахунку еритроцитів у ве-ликому квадраті наведено на рис. 48. Еритроцити, позначені знаком «+», рахують, а зі знаком «-» ні. Цифри в квадратах означають кіль-кість еритроцитів. В кожний малий квадрат вписують результат під-рахунку. При цьому підраховують еритроцити, які лежать в середині маленького квадрата на його лівому і верхньому боці. Еритроцити, що лежать на правому і нижньому боці не рахують. Цього правила до

 

 

 

 

 

Рис. 48           Рис.  

Лабораторно-практичні роботи. Кров

тримуються для того, щоб запобігти дворазо вому підрахунку еритро-цитів. Кількість еритроцитів в 1 мм3 крові підраховують за формулою

Х = 4x4000x200/80 = 4х 10000,

де X — кількість еритроцитів у 1 мм3,

А — кількість еритроцитів у 80 малих квадратах; 1/4000 мм3 — об’єм малого квадрату; 200 — ступінь розведення крові.

На практиці застосовують більш прості методи обчислення кіль-кості еритроцитів. Для цього кількість еритроцитів, підрахо ваних у 80 малих квадратах, перемножують на 10000.

У наукових лабораторіях кількість еритроцитів підраховують на фотоелектричному еритрогенометрі (рис. 49, де 1 — гніздо для кюве-ти; 2 — щит для фільтрів; 3 — мікроамперметр з коректором; 4 — сиг-нальна лампа; 5 — ручка для настроювання ширини шкали; 6 — пере-микач «еритроцити-гемоглобін»; 7 — сітьова колодка; 8 — відліковий диск; 9 — ручка відлікового диска; 10 — кнопка мікровмикачів; 11 — ручка змінного опору). Детально описана методика підрахунку ери-троцитів додається до інструкції зазначеного приладу.