Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Методика накладання зовнішніх кишкових анастомозів у великої рогатої худоби : Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум : Бібліотека для студентів

Методика накладання зовнішніх кишкових анастомозів у великої рогатої худоби


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 

магниевый скраб beletage

(за О. Д. Синєщоковим)

Мета: опанувати хірургічну методику утворення кишкових анас-томозів для вивчення фізіології травлення в хронічних дослідах.

Для роботи необхідно: тварина, наркотичні речо вини, засоби для оброблення рук, розчин йоду, фізіологічний розчин, стрептоцид, набір хірургічних інструментів, фістульні й гумові трубки, перев’я-зувальний і шовний матеріали.

Хід операції. Тварину під загальним наркозом фіксують на ліво-му боці, в зоні голодної ямки готують операційне поле. Роз різають черевну стінку довжиною до 10 см ззаду останнього реб ра паралельно до нього на відстані 2–3 см. Через розріз підтя гують дванадцятипалу кишку, знаходять велику протоку під шлункової залози, відступивши 5 см нижче протоки, роблять непрохідність кишки, перерізаючи її. Впоперек кишки на від стані 1 см один від одного накладають чотири кисетних шви. Внутрішні кисетні шви накладають через всю стінку кишки, а зовнішні — через серозну оболонку. Внутрішніми швами ки шечник перев’язують і між ними перерізають кишку, а зов нішніми після інвагінації кишечника зашивають кінні кишки.

На обидва сліпі кінці ізольо ваного кишечника накладають се-розно-м’язові кисетні шви, а в розрізи стінки між ними вводять і фік-сують дві фістульні трубки на відстані 6–7 см між ними, кінці яких ви-водять через розрізи в че ревній стінці на поверхню шкіри і фіксують

 

(рис. 30, де 1 — фіс тульні трубки зо-внішнього містка; 2 — гумова труб-ка, що з’єднує фіс тули; 3 — місце, де створюється непрохідність кишки;

4          — протока підшлункової залози;

5          — дванадцятипала кишка; 6 — че-ревна стінка; 7 — жовчна протока; 8 — печінка; 9 — стравохід; 10 — шлу-нок; 11 — пілорична частина шлун-ка).

Рис.  

Методи вивчення травлення в тварин в хронічних дослідах

Поверхню кишок навколо канюлі змащують 3%-м розчином аміа-ку, йодом і присипають порошком стрептоциду.

Рану черевної стінки зашивають пошарово і накладають мар левий валик. Кінці обох виведених фістульних трубок з’єднують гумовою трубкою. Необхідно щоб оральна фістульна трубка роз міщувалася трохи вище за каудальну з метою полегшення про хідності хімусу че-рез анастомоз.

Через тонкостінну прозору гумову або скляну трубку можна спо-стерігати хвилеподібне періодичне проходження хімусу через анас-томоз.

Під час дослідів на анастомованих тваринах можна підра хувати кількість хімусу і вивчити його хімічні показники. Для одержання хімусу з анастомозу необхідно його роз’єднати, а на кінці фістуль-них трубок одягти гумові трубки довжиною 40 см. Кінець подаючої фістульної трубки занурюють в посудину, а на кінець прийомної закріплюють лійку, через яку виливають в ки шечник невикориста-ний для дослідів хімус. Кількість хімусу, що надходить, враховують через кожні 5 хв. З кожної проби беруть відповідну кількість хімусу (0,5–5%) для складання погодинних і добових проб, а також хімічних аналізів.

Таким чином, завдяки методиці зовнішніх кишкових анастомо-зів досліджено багато важливих фізіологічних і біологічних процесів травлення в різних відділах травного тракту. Ця ме тодика дозволяє вивчити як сумарну кількість травних соків го ловних травних залоз (слинних, шлункових, підшлункової зало зи та печінки), так і проце-си евакуації хімусу та всмоктування поживних речовин в шлунково-кишковому тракті.

Накладання додатково ілеоцекального анастомозу дає мож ли-вість детально вивчити травлення, зокрема в тонкому й тов стому ки-шечниках.

Методика зовнішніх кишкових анастомозів дозволяє вивчити об-мінні функції між органами травлення і кров’ю (проміжний обмін).

При цьому в дослідах враховують: кількість прийнятого кор му твариною протягом доби; добову кількість хімусу, що прой шов че-рез анастомози, та калу. На основі хімічного аналізу кор му, хімусу, калу можна обчислити коефіцієнти перетравлення поживних речо-вин, зокрема в шлунку, тонких і товстих кишках, кількість речовин,

 

Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум

 

що всмокталась в кишечник або виділених з крові речовин в травний канал.