Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Накладання фістули на рубець жуйних : Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум : Бібліотека для студентів

Накладання фістули на рубець жуйних


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 

магниевый скраб beletage

Мета: опанувати хірургічною методикою накладання фістули на рубець жуйних для вивчення травлення в хронічних дослідах.

Для роботи необхідно: жуйна тварина, набір хірур гічних інстру-ментів, наркотичні речовини, засоби для оброб лення операційного поля, рани, рук, перев’язувальний і шовний матеріали, фізіологічний розчин, розчин йоду, фістульна трубка, колодій, гумовий диск.

Хід операції. Тварину фіксують на правому боці. Готують опе-раційне поле в зоні лівої голодної ямки, застосовують місцеве наво-каїнове знеболювання за методом міжхребцевої анестезії. Роблять розріз довжиною 6–10 см паралельно до останнього реб ра на відстані 6 см.

 

Методи вивчення травлення в тварин в хронічних дослідах

М’язи роз’єднують пошарово тупим кінцем скальпеля. На оче-ревину після її розрізу накладають пінцет Пеана. Рану роз ширюють. Руками або пінцетом підтягують в просвіт рани стінку рубця і нак-ладають на нього серозно-м’язовий кисетний шов по діаметру внут-рішнього фланця фістульної трубки. Між стібками кисетного шва стінку рубця розрізають скальпелем або но жицями, фланець вво-дять в розріз стінки рубця і зав’язують ки сетний шов. Поверх нього, утоплюючи перший, накладають другий серозно-м’язовий кисетний шов і затягують його. Поб лизу фістульної трубки на рубець накла-дають кілька прошивних лігатур, що виводять на поверхню шкіри і зав’язують так, щоб стінка рубця тісно прилягала до черевної стінки. Кінець фіс тульної трубки за лігатуру виводять назовні через просвіт опе раційної рани і фіксують до прошивних лігатур зав’язуванням. Рану зашивають пошарово: серозну оболонку — безперервним швом, м’язи та шкіру — переривчастим швом з валиками.

Розкриту рану змащують розчином йоду, присипають по рошком стрептоциду, накладають колоїдну пов’язку. З метою герметичності рани на фістульну трубку накладають диск з гу мової камери, який притискають до поверхні рани зовнішнім фланцем. На зовнішню по-верхню фістульної трубки нагвин чують пробку з органічного скла.

Шви знімають через 10 діб, а через 14 діб після операції під дослідну тварину використовують для вивчення процесів пе ретравлення кор-му, моторики рубця, процесів всмоктування і екскреції, а також ролі мікрофлори в травних і обмінних про цесах.

Утворення ізольованого рубця у вівці (за О. П. Гридіним)

Мета: опанувати операційною методикою утворення ізо льованого рубця у вівці для вивчення травлення в хронічних дос лідах.

Для роботи необхідно: піддослідна тварина (вівця), набір хірургіч-них інструментів, наркотичні речовини, засоби для оброблення рук і рани, розчин йоду, фізіологічний розчин, пені цилін, перев’язувальний і шовний матеріали.

Хід операції. Тварину фіксують на правому боці. Проводять між-хребцеву та місцеву анестезію, готують операційне поле в зо ні лівої го-лодної ямки. Пошаровий розтин черевної стінки роб лять паралельно

 

Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум

до останнього ребра на відстані 6 см довжиною до 10 см. Шкіру та м’язи розрізають скальпелем, а очеревину — ножицями. Рану розширюють раневими гачками, в її просвіт виводять каудально-дорсальний слі-пий виступ рубця, стінка якого найтовща. На рубець довжиною 12 см накладають два паралельних шви, шириною зверху 8 см та 5 см знизу, з нас тупним утворенням тканинного місточка. В зоні місточка роб-лять розріз слизової оболонки і відпрепаровують її в обидві боки на відстань 1,5 см. Краї серозно-м’язового місточка загортають всереди-ну і зашивають вузлуватими швами, не травмуючи нер вово-судинні шляхи. Зі стінок вирізають ділянки рубця, фор мують ізольований рубець; слизову оболонку зшивають безпе рервним швом і вгортають всередину, серозно-м’язові тканини прошивають вузлуватими швами шовку, а краї ізольованого рубця — кетгутом.

В ізольований рубець вшивають фістульну трубку і фіксують. Ка-нюлю виводять на поверхню шкіри через троакар. Шви на че ревну стінку накладають пошарово: на слизову оболонку — бе зперервний, а на м’язово-серозну — вузлуватий. Шкіру заши вають переривчастими швами з валиком.

Шви знімають через 9 діб, а на 14 добу піддослідну тварину ви-користовують для вивчення процесів всмоктування, секреції та екс-креції.

Для підтримання природного стану слизової оболонки ізольо-ваного рубця в його порожнину періодично вводять 3,45 мл оц тової та 1,1 мл пропіонової кислот з доданням бікарбонату нат рію з рН 6. Даний розчин доводять дистильованою водою до об’єму 500 мл з на-ступним доданням тимолу.