Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ТРАВЛЕННЯ В ТВАРИН В ХРОНІЧНИХ ДОСЛІДАХ : Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум : Бібліотека для студентів

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ТРАВЛЕННЯ В ТВАРИН В ХРОНІЧНИХ ДОСЛІДАХ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 

магниевый скраб beletage

Травлення в ротовій порожнині Фістула протоки привушної слинної залози собаки

Мета: ознайомитися з методикою отримання слини в хро нічних дослідах, вивчити залежність секреторної діяльності при вушної слинної залози залежно від якості подразника, визначити в’язкість слини на різні подразники.

Для роботи необхідно: піддослідна тварина (собака), наркотичні речовини, набір хірургічних інструментів, тампони, марля, вазелін, фізіологічний розчин, колодій, дезинфікуючі ре човини для обро-блення рук, рани, шовний матеріал.

 

Хід операції. Операцію проводять під загальним наркозом. Для собак найкращий наркоз — водний розчин етаміналу нат рію. Собаку фіксують до станка черевом до-гори. Операційне по ле готують на зовнішній поверхні щоки біля кута верхньої губи. На внутріш-ньому боці щоки відшукують про-ток привушної сли нної залози на рівні 2–3-го верхнього корінного зуба у вигляді темно-коричневого пігментованого горбка (соска). Щоб не пош кодити протоку при операції в неї вводять на глиби-ну 3–5 см тонкий зонд (рис. 21, де а — етапи операції на слинній привушній залозі: 1 — у протоку вставлено зонд і обрізано сли зову навколо отвору протоки; 2 — на

Рис.  

 

Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум

кладено лігатури на ви різаний кружечок слизової; б — накладено шви на слизову отвору протоки).

Сосочок і вивідну протоку навкруги зонда на відстані 5 мм від-препаровують разом з сли зовою та підслизовою оболон ками у вигля-ді кружечка. Потім накладають дві прошивні ліга тури і фіксують їх на краю кута рота; одну на передньому, а ін ші — на задньому кінцях кру-жечка. На відстані 4–5 см від кута рота скальпелем роблять прокол щоки. Через отвір проколу пінцетом Пеана захоплюють обидві ліга-тури, зонд витягують, а лігатури з протокою виводять назовні рани.

Щоб запобігти перекручування протоки лігатури розмі щують так, щоб передній край кружечка слизової оболонки після виведення прото-ки був тепер ззаду, а задній — спереду. На місці виведеної протоки шкіру зрізають діаметром 8–10 мм, а до її кра їв підшивають слизову оболон-ку сосочка. В порожнині рота на краю слизової оболонки накладають безперервний шов, а сли зову з отвором протоки зшивають вузлуватим швом. Рану зма щують стрептоцидовою емульсією і накривають марле-вим там поном, краї якого закріплюють клеолом. В перші 7–10 днів піс-ля операції в ротову порожнину собаки вливають до 10 мл 0,2%-го роз-чину соляної кислоти для посиленого слиновиділення та за побігання можливості запального процесу в протоці й зростання її просвіту.

Після загоєння рани шви знімають через 10 діб. Через 4 дні піс-ля зняття швів собаку використовують для дослідів. Таким способом роблять фістули підщелепової й під’язикової слинних залоз. Собак з фістулами слинних залоз використовують для вив чення процесів секреції слинних залоз і вироблення рефлексів слиновиділення.

Для спостереження над слиновиділенням собаки до шкіри з ви-веденим отвором протоки прикріплюють менделєєвською за мазкою скляну лійку з градуйованою пробіркою.

Новий метод фістули страховоду

Собаку наркотизують морфінохлороформним наркозом, че рез 25 хв її фіксують на операційному столику. В собаки на рівні 3–5-го шийних хребців розтинають спереду стінку стравоходу на 20–30 мм (рис. 22). У цей розріз вставляють срібну або з нер жавіючої сталі фістульну трубку (рис. 23, де а — трубка у вигляді трійника; б — металевий клапан, що затуляє головний хід фістульної трубки) і закріплюють її з обох боків

 

Методи вивчення травлення в тварин в хронічних дослідах

кисетними швами. Рану стравоходу зашивають, а нав коло вивідної час-тини трубки або відростка також накла дається кисетний шов.

 

 

 

Рис. На зовнішній стінці страво ходу роблять глибокі насічки і зашива-ють їх вузлуватим швом. В такий спосіб утворюються рубці, що добре фіксують фістульну трубку. Після чого підтягнутий стравохід занурю-ється в рану, зашивається шкіра, загортаються її краї навколо відростка. Через 15 днів рана загоюється. Собаку в цей час годують через фістулу шлунка, яку за 20 днів раніше вшивають за методом Басова.

 

Щоб отримати шлунковий сік

через відросток необхідно вставити трубку з металевим клапаном, їжа при цьому не пот рапляє

до шлунка, а вивалюється через

відросток. Решту часу бічний

Рис. 23           відросток закритий гумовою

пробкою, яка залишається і під час годівлі собаки, причому їжа до шлунка потрапляє через фістульну трубку.

Травлення в шлунку

Накладання фістульної трубки на шлунок собаки (за В. О. Басовим)

Операція накладання фістульної трубки на шлунок в собаки впер-ше була запропонована російським хірургом В. О. Басовим (1842).

 

 

Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум

Мета: опанувати операційною методикою накладання фіс тули на шлунок собаки для вивчення фізіології травлення в хро нічних дослі-дах.

Для роботи необхідно: собака, набір хірургічних інструментів, наркотичні речовини, шовний та перев’язувальний матеріали, засоби для оброблення рани і рук, фістула, фізіоло гічний розчин.

Хід операції. Собаку під загальним наркозом фіксують на опера-ційному столику черевом догори. Операційне поле готують за прави-лом асептики та антисептики. Відступивши на 2 см від мечоподібного відростка, проводять пошаровий розтин тканин за білою лінією до-вжиною до 8 см і проникають в черевну по рожнину. Сальник зміщу-ють в бік, пінцетом Пеана виймають шлунок на стерильну марлеву серветку (рис. 24, а).

 

Рис. На передній поверхні шлунка в ділянці великої кривизни в зоні найменшої васкуляризацїї відступають від краю шлунка на 2–3 см, накладають перший серозно-м’язовий кисетний шов еліпсоподібної форми, використовуючи стерильний шовк № 6–8. Серозну та м’язову оболонки шлунка розрізають гострим скальпелем подовж осі кисетно

Методи вивчення травлення в тварин в хронічних дослідах

го шва, не доходячи до його кінця на 4–5 мм. Надрізають м’язовий шар, захоплюють пінцетом Пеана виступаючу підслизову й слизову оболон-ки шлунка і від різають їх під кінцями пінцета ножицями (рис. 24, б).

По краях отвору рани шлунка вводять фіксуючі гачки. Захо пивши за край розрізу вирізкою на диску, обертальним рухом вводять диск в порожнину шлунка. Причому зовнішній диск попередньо скручують з фістульної трубки. Отвір трубки закривають пробкою. Підтриму-ючи фістульну трубку навису, затягують і зав’язують кисетний шов, попередньо вправляючи слизову оболонку в середину за допомогою очного пінцета. По тім накладають другий серозно-м’язовий кисет-ний шов, при за тягуванні якого перший заглиблюється всередину (рис. 24, в).

Краї серозної оболонки і фістульну трубку протирають там поном, зволоженим ефіром. Марлеві серветки знімають, а фіс тульну трубку обтягують і обшивають сальником, шлунок вво дять в черевну порож-нину. По боках фістульної трубки на від стані 1–1,5 см на м’язовий шар стінки шлунка накладають дві підтримуючі лігатури, які проводять через сальник і товщу че ревної стінки. Фістульну трубку вшивають в просвіт шкірної рани або виводять за допомогою троакара на бокову поверхню шкіри. Очеревину зашивають безперервним швом. Після за-криття черевної рани зав’язують підтримуючі шви, підклавши під них марлеві тампони. М’язи та шкіру зашивають пошарово пере ривчастим швом. На фістульну трубку накручують зовнішній диск, під який під-кладають марлеві валики змащені іхтіоловою, маззю (рис. 24, г).

Підтримуючі шви знімають через добу, а шкірні — на 8 добу після операції. Через 15 діб після операції собаку викорис товують у хроніч-них дослідах при вивченні процесів травлення в шлунку.

Операція малого ізольованого шлуночка (за І. П. Павловим та С. Ю. Ярославом)

Дана операція розроблена І. П. Павловим в 1894 р. Ізо льований малий шлуночок був одержаний з частини шлунка з максимально по-вним збереженням в ньому кровоносних судин і нервів. Цього дося-гають відрізанням шматка шлунка, коли м’язова та серозна оболонки залишаються з рештою шлунка непошкодженими разом з основною частиною нервових крово носних шляхів.

 

Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум

Мета: опанувати методику утворення малого ізольованого шлу-ночка собаки (свині) для вивчення процесів травлення в хронічних дослідах.

Для роботи необхідно: собака (свиня), фізіологічний розчин, роз-чин йоду, набір хірургічних інструментів, наркотичні речовини, коло-дій, шовний та перев’язувальний матеріали, фіс тульна трубка, засоби для оброблення рани і рук.

Хід операції. Операцію проводять під загальним наркозом. Після підготовки операційного поля роблять розріз довжиною 8–12 см за білою лінією черева між мечоподібним відростком і пупком. Витяга-ють шлунок, на кардіальну і пілоричну частини шлунка накладають гумові затискачі. Шлунок обкладають мар левими серветками, зво-ложеними фізіологічним розчином. На пілоричній частині шлунка намічають лінію розрізу між двома гумовими затискачами, що роз-міщені один від одного на відстані 4 см. Між ними від кардію до піло-руса розрізають обидві стінки шлунка передню і задню, залишаючи невелику ділянку на пі лоричній частині для місточка між великим і малим шлуночками (рис. 25, зліва: шлунок собаки; АБ — лінія роз-різу; В — ізольований шмат; 1, 2 — нервові сплетення; справа: А — великий шлунок; а — маленький ізольований шлуночок; 3 — слизо ва оболонка; 4, 5 — відповідно м’язовий і зовнішній шар; 6 — каучукова трубка на пробці (7) зі скляною трубочкою (8); 9 — шкіра черевної

 

Рис. 25  

Методи вивчення травлення в тварин в хронічних дослідах

 

Рис. стінки; 10 — шов, накладений на м’язовий і се розний шари). Потім ізольований шмат шлунка обгор-тають мар лею і розрізають слизову оболонку шлунка на містку (пере-шийку). Відсепаровують слизову оболонку в обидва боки від розрізу на відстані 6–7 см і розпочинають формування склепіння і містка. З цією метою накла дають по три шви на м’язову і підслизову оболонки з боку ма лого шлуночка (рис. 26, б). В ре зультаті накладання швів і лі гатур слизова оболонка малого шлунка стає підтягнутою до кра їв його м’язів.

Аналогічним способом нак-ла дають шви на великий шлу нок (рис. 26, а), після цього роз-починають формування пере хід ного містка. Для цього м’язові тка-нини з поверхні фіксують трьома лігатурами (рис. 26, 1–3). Потім закривають порожнини великого та малого шлуночків накладан-ням на слизову та м’язову оболонки відповідно безперервного ки-сетного шва і пе реривчастого. У верхньому кінці малого шлуночка вшивають фістульну трубку, а її кінець виводять через прокол че-ревної сті нки назовні, фіксують фланцем з різьбою або ж вводять дре нажну гумову трубку, через яку витікає вміст малого шлу ночка.

Операційну рану зашивають пошарово: серозну — безпе рервним, м’язи та шкіру — переривчастим швом з наступним накладанням марлевих валиків.

При утворенні ізольованого шлуночка в свині перемичку м’язової оболонки між великим та малим шлуночками на відміну від собак роб-лять з одного наскрізного шва. Шви знімають через 8 діб, а через 14 діб тварину використовують для вивчення сек реції, екскреції, регуляції роботи шлункових залоз та одержання чистого шлункового соку.

Оскільки методика операції малого шлуночка за І. П. Павловим досить складна, то С. Ю. Ярослав її трохи спростив, і вона виглядає так. На шлунок накладають два довгих пінцети-затискачі (рис. 27,

 

 

Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум

 

 

Рис.  

а); після розрізу обох стінок шлунка залишається місток. На цій ділянці розрізають слизову обо лонку шлун-ка і накла дають шви для утворен ня склепіння (рис. 27, б). При операції краще зас тосовувати вузлуваті шви на зовнішню стінку слизової оболонки, за гортаючи остан-ню все редину шлуночків (рис. 27, в). При цьому між шлуночками по м’язовій обо-лонці накладають дві або три лігатури, гумо вими трубка-ми шлунок затискається, а на кро воносні судини накла-дають лігатури. В малий шлуночок не завжди вводи-ли фістульні труб ки. Ця ме-тодика опера ції, як вважає автор, виправдовувала себе і на собаках, і на свинях.