Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Робота 15. Спостереження за інфузоріями у вмісті рубця і підрахунок їх кількості : Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум : Бібліотека для студентів

Робота 15. Спостереження за інфузоріями у вмісті рубця і підрахунок їх кількості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 

магниевый скраб beletage

Перетравлювання речовин в передшлунках зв’язане з жит тє-діяльністю численої й різноманітної мікрофлори (бактерій, ін фузорій, грибків). Видовий склад мікроорганізмів різноманітний і залежить від характеру корму. У великої рогатої худоби в рубці знайдено біль-ше 30 видів інфузорій розміром від 20 до 200 мкм, яких в 1 мл вмісту нараховується 2 млн. Інфузорії перемішують вміст рубця, руйнують рослинну оболонку корму, синтезують глікоген і повноцінний білок з продуктів розщеплення. Деякі інфузорії здатні розщеплювати кліт-ковину та синтезувати вітаміни групи В.

Мета досліду: ознайомитися з різними видами інфузорій, їх роз-мірами, характером рухів. Підрахувати кількість інфузорій в 1 мл вмісту рубця.

Для роботи необхідно: свіжий вміст рубця, мікро скопи, предметні й накривні скельця, очні піпетки, стаканчики, шприц з гумовою труб-кою, водяна баня, спиртівка, камери Горяєва, 10%-й розчин формаль-дегіду.

Хід роботи. Краплю рідкої частини вмісту рубця наносять на предметне скельце, попередньо підігріте на спиртівці, прик ривають накривним і розглядають під мікроскопом. В дос ліджуваній кра-плі знаходяться інфузорії (рис. 37) різного розміру і видів, зокрема

 

Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум

 

інфузорії сімейства Ophryoscolecidae (рис. 37, де 1 — глотка; 2 — хар-чові включення; 3 — ендоплазма; 4 — ана льна трубка; 5 — порошиця; 6 — скоротлива вакуоля; 7 — макронуклеус; 8 — мікронуклеус; 9 — скелетна пластинка). В міру охолодження краплі рух інфузорій спо-вільнюється.

 

Потім шліфоване накривне скельце притирають до камери Горяєва і розглядають сітку під малим збільшенням мікроскопа. Із змішувача для лейкоцитів запо-внюють камеру фільтратом руб-цевого вмісту, як це робиться при підрахунку кількості лей коцитів крові. Інфузорії підраховують у 100 великих квадратах камери. Кількість інфузорій в 1 мл вмісту рубця обчислюють за такою фор-мулою:

x =

nx 250x2x1000 або

 

Рис.  

их5000,

 

де п — число підрахованих ін фузорій в 100 великих квад ратах сітки; 2 — розведення формальдегідом.

В середньому в 100 великих квадратах нараховується від 90 до 180 інфузорій.

Контрольні запитання

1.         Назвати особливості травлення в передшлунках жуйних?

2.         Які жирні кислоти утворюються в рубці та їх значення?

3.         Які мікроорганізми спостерігаються в рубці жуйних тварин та їх зна-чення?

 

Лабораторно-практичні роботи. Травлення