Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Робота 119. Виготовлення нервово-м’язового препарату : Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум : Бібліотека для студентів

Робота 119. Виготовлення нервово-м’язового препарату


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 

магниевый скраб beletage

Мета досліду: ознайомитися з технікою виготовлення препарату.

Для роботи необхідно: жаба, 0,6%-й розчин хло ристого натрію, емальований тазик, коркова пластинка, ножиці анатомічні та очні, хірургічний та анатомічний пінцети, скляний гачок, металевий зонд, марлева серветка, піпетка очна.

 

Хід роботи. Лівою рукою фіксують жабу, а правою вставляють їй в ротову по-рожнину браншу анатомічних ножиць і здійснюють декапітацію (відрізають верх-ню щелепу за очима). Вводять у хребтовий канал зонд і коловими рухами руйнують спинний мо зок. Тримаючи жабу головою вниз, перерізають її навпіл на 1 см уперед від тазових кісток. Очищають зад ню части-ну тулуба від рештки нутрощів.

Однією рукою фіксують край хребта, а іншою — край шкіри з боку спини і

швидким рухом здирають шкіру із задніх

кінцівок (рис. 102), вилучають купри кову

кістку. Препарат кладуть на кор кову пластинку, змочену 0,6%-м роз чином хлористого натрію. На дорсальній поверхні стегна в

борозні між двого ловим та напівперетинчастим м’язами знаходять сідничний нерв           Рис.  

 

Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум

 

 

 

Рис. і відокрем люють його від близьких тканин, а стег но перерізають посередині.

Рис. 103         На рис. 103 показано дорсальну поверх

ню задньої кінцівки жаби: оголений сід-ничний нерв; гачком відсунутий вгору двоголовий м’яз стегна, а вниз — нап-півперетинчастий м’яз; 1 — литковий м’яз; 2 — передній великогомілковий м’яз. Піднявши кін цівку, сідничний нерв обережно відпрепаровують очни-ми ножицями до хребта. Кінець хребта перерізають вздовж і впоперек, відділя-ючи його від тазових кісток. Нерв з за-лишком невеличкого шматочка хребта перекидають на гом ілку, після чого на-вколо стегна обрі зають м’які тканини.

Так готується нервово-м’язовий препарат у вигляді реоскопічної лап ки, коли

Рис. 105         за скороченням м’язів спос терігають без

приладів (рис. 104, де 1 — сідничний нерв; 2 — стегнова кістка; 3 — гомілка; 4 — лапка; 5 — залишок хреб-та). Якщо скорочення м’язів необхідно записати на кімог рафі, готують класичний нервово-м’язовий препарат (рис. 105), який складається з сідничного нерва 2, лит кового м’яза 3, частини стегнової кістки 1 та задишка хребта 5. Для цього ахіллів сухожилок 4 литкового м’яза реоскопічної лапки захоплюють пінцетом і ножицями підрізають на п’ятковому бугрі. Литковий м’яз відділяють від тканин, а гомілку й сто-пу вилучають, перерізаючи гомілкову кістку нижче колінного суглоба. Готувати препарат потрібно швидко, не торкаючись нерва паль-цями та металевими предметами (ножицями, пінцетом). Щоб препа

Лабораторно-практичні роботи. Фізіологія м’язів і нервів

рат не висихав, його потрібно періодично зволожувати 0,6%-м роз-чином хлористого натрію.