Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛабОРАТОРНО-ПРАКТИЧНІ РОБОТИ. РОЗМНОЖЕННЯ : Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум : Бібліотека для студентів

ЛабОРАТОРНО-ПРАКТИЧНІ РОБОТИ. РОЗМНОЖЕННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 

магниевый скраб beletage

Розмноження — складний фізіологічний процес, який являє со-бою одну з основних характерних властивостей живих істот, що за-безпечує збереження виду.

Хребетні тварини розмножуються тільки статевим шляхом, коли жіноча яйцеклітина запліднюється чоловічою статевою клітиною (злиття і взаємна асиміляція-дисиміляція гамет). Після запліднення з статевих клітин утворюється зигота, яка перетворюється незабаром на ембріон, а потім плід. Розмноження можливе тільки в статевозрі-лих тварин, коли статеві органи їх досягають цілковитого розвитку, а в статевих залозах починають вироблятися статеві клітини й гор-мони. У тварин виникає особ лива форма поведінки, яка виявляється статевими рефлексами. Настає статева зрілість. З цього часу самець здатний вже зап ліднити самку, а вона — стати вагітною. Тому тварин слід роз ділити за статтю й утримувати групами (до настання статевої зрілості).

Здатність до запліднення в самців зберігається до глибокої старо-сті, а у самок втрачається в певному віці (клімактеричному): у кобили на 22–27-му році, корови — на 20–22-му, вівці й кози — на 8-му, со-баки й кішки — на 10-му році.

Робота 102. Фази статевого циклу в гризунів

Розрив зрілого фолікула і вихід з нього яйцеклітини зветься ову-ляцією. Цей процес повторюється через певний проміжок часу про-тягом року в самок, якщо вони не запліднені.

Морфофункціональні зміни, які відбуваються в статевому апара-ті й у всьому організмі самки від однієї тічки до наступної, називають статевим циклом. Він складається з статевої активності (тічки) та ста-тевого спокою. Статевий цикл триває в самок сіль ськогосподарських тварин 17–21 день. У самок лабораторних тварин цикл триває: 14–15 днів у морських свинок і 4–6 днів у миші й щура. Особливо значні змі-

Лабораторно-практичні роботи. Розмноження

 

ни відбуваються в статевих органах гризунів. Якщо приготувати мазок з піхвового слизу ми ші, то можна легко виділити чотири фази статевого циклу: перша фаза — міжтічкова (діеструм), друга — передтічкова (про-еструм), третя — тічка (еструм), четверта — післятічкова (метоеструм).

Тривалість окремих фаз статевого циклу залежить від віку тва-рин, годівлі, утримання, пори року.

Мета досліду: визначити фази статевого циклу гризунів.

Для роботи необхідно: самки білих мишей, фарба Гімзи–Рома-новського, фізіологічний розчин, мікроскоп, скляні палички, пред-метні скельця, спиртівка, фільтрувальний папір, вата.

 

Хід роботи. Знежирюють

пред метне скельце. Роблять на

ньо му мазок з слизу миші. Мазок ви сушують на повітрі, фіксують над полум’ям спиртівки і

вкри вають фарбою Гімзи–Романовського протягом 5–10 хв.

Потім мазок промивають під

слабким струменем води й висушують. Приготовлений мазок

розглядають під мікроскопом.

Одержану картину порівнюють з

рис. 96, де 1 — ядерні епітеліальні клітини; 2 — слиз; 3 — лейко-       Рис. цити; 4 — зроговілі епітеліальні клітини. Кожна фаза статевого циклу

характе ризується своєрідним клітинним складом: перша — в мазку

на фоні слизу є багато лейкоцитів, а також зустрічаються ядерні епітеліальні клітини (рис. 96, а); друга — є тільки епітеліальні клітини

(рис. 96, б); третя — присутні зроговілі без’ядерні клітини у вигляді

лусочок (рис. 96, в); четверта фаза — спостерігаються невеликі тяжі

слизу, ядерні та без’ядерні епітеліальні клітини (рис. 96, г). Встановлюють, якій фазі статевого циклу відповідає досліджуваний мазок.