Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Робота 84. Визначення витрат енергії тваринами за газообміном (непряма калориметрія) : Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум : Бібліотека для студентів

Робота 84. Визначення витрат енергії тваринами за газообміном (непряма калориметрія)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 

магниевый скраб beletage

Найзручнішим для визначення енергетичних витрат в орга нізмі тварин є метод непрямої калориметрії. Він базується на досліджен-ні газообміну, що відображає інтенсивність процесів окиснення, які відбуваються в організмі тварин, та властивостях окислювальних речовин. В організмі тварин відбувається без перервне перетворен-ня хімічної енергії органічних речовин корму в теплову, яку можна визначити за кількістю виділеного вуг лекислого газу й поглиненого кисню. Для розрахунку необхідно 1 л кисню або 1 л вуглекислого газу з утворенням тепла при відповідному дихальному коефіцієнті і кало-ричному коефіцієнті. Тепловий коефіцієнт використаного кисню при окисненні білків, жирів і вуглеводів різний. Для його визначення ви-користовують дихальний коефіцієнт (відношення між об’ємом виді-леного вуг лекислого газу і об’ємом поглиненого за той же час кисню).

 

Лабораторно-практичні роботи. Обмін речовин і енергії

Мета досліду: ознайомитись з принципом непрямої кало риметрії. Засвоїти методику розрахунку енергії, виділеної з ор ганізму піддо-слідної тварини при окисненні різних поживних ре човин, з урахуван-ням дихального і калоричного коефіцієнтів.

Для роботи необхідно: кролик, вбирачі вологи (їдкий калій, кон-центрована сірчана кислота), респіратор (мішок Дугласа), газовий годинник, газоприймач, газоаналізатор, система приладів для роботи за методом Пашутіна, водоструминний насос, камера для малих тва-рин, гумові трубки, термометр. На рис. 87 наведено схему розміщен-ня приладів: 1 — камера з твариною; 2, 6, 8 — посудини з сірчаною кислотою; 3, 7 — з їдким калієм; 4 — газовий годинник; 5 — посудина з водою; 9 — регулятор тяги повітря.

 

Рис. Хід роботи. Необхідно визначити дихальний коефіцієнт (ДК) у кролика. Нагодовану тварину зважують і на певний час вміщують під скляний ковпак, з’єднаний гумовими трубками й посудинами з повітрям навколишнього середовища. Попередньо зважують банки з вбирачами СO2 й вологи. Повітря надходить під ковпак з твари-ною і двічі проходить через вбирачі (до вдиху й після видоху твари-ни). Вся система з’єднується газовим годинником з насосом, який вмикається і вимикається на початку і наприкінці досліду. Через дві години кількість видихуваного піддослідною твариною вугле-кислого газу визначають за різницею в масі банок з їдким калієм до і після експерименту. Споживання кисню твариною (ДК) визна-чається опосередковано: від суми різниці мас банок з їдким калієм

 

Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум

і сірчаною кислотою віднімають різницю мас тварини до і після до-сліду.

Потім за табличними даними (з урахуванням ДК) знаходять ка-лоричний коефіцієнт і вираховують енергетичні витрати на об мін ре-човин.

Методом непрямої калориметрії визначають ДК вуглеводів, жи-рів і білків (табл. 13).

Таблиця Визначення дихального коефіцієнта за методом непрямої калориметрії

 

Умови досліду           Маса, г           Різниця в масі, г

 

            до експери-менту     після експерименту 

 

Посудина з їдким калієм      250      256      Посудина з сірчаною кислотою      250      254      Кролик           500            496      Примітки. 1. За різницею мас посудини з їдким калієм до і після експерименту встановлюють кількість вуглекислого газу, виділеного тваринами.

2. Відніманням з суми різниць мас посудин з їдким калієм і сірчаною кислотою до і після експерименту різниці маси кролика до і після експерименту встановлюють кількість поглиненого кисню.

Для вуглеводів він дорівнює 1, для жирів — 0,7, для білків — 0,8. Наприклад, для вуглеводів

ДК = —- = — = 1. 02 Уданому випадку при окисненні вуглеводів у закритій камері Бертло грам-молекула вуглеводу повністю окислюється за ра хунок свого власного кисню:

C-H-O- + 600 = 6С00 + 6Н00.

6 2 6    2          2          Для жирів

С,Н„0„ + 81,500 = 57ELO + 55Н00; ДК = 0,7.

57 110 6          2          2         

Лабораторно-практичні роботи. Обмін речовин і енергії

У молекулі жиру не вистачає кисню для повного окиснення його молекули, тому ДК окиснення жирів менше одиниці. Для білків ДК = 0,8.

Приклад. За 1 хв корова спожила 1,886л кисню і виділила 1,716 л вугле-кислого газу. Знайти ДК і визначити витрати енергії за 1 хв, 1 год й 1 добу (рис. 88).

 

Рис. Рішення. Визначаємо ДК = 0,91. Знаходимо в таблиці калоричний коефі-цієнт для даного ДК. Він дорівнює 4,936 ккал. Далі калоричний коефіцієнт множимо на кількість витраченого кисню й визначаємо кількість теплової енергії за 1 хв: 4,936/1,886 = 9,285 ккал. Потім визначаємо теплову енергію за 1 год й 1 добу. Для цього результат, одержаний для 1 хв, множать на 60, а потім ще на 24.