Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Робота 81. Вислуховування (аускультація) і вистукування (перкусія) легень : Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум : Бібліотека для студентів

Робота 81. Вислуховування (аускультація) і вистукування (перкусія) легень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 

магниевый скраб beletage

Аускультація і перкусія — це два методи, які дозволяють встано-вити межі легень та робити висновки про функціональний стан ле-геневої тканини. Вислуховування проводять безпосеред ньо вухом, або фонендоскопом (стетоскопом), а вистукування — пальцями (ди-гітальна перкусія) та за допомогою інструментів — перкусійного мо-лоточка та плесиметра.

Мета досліду: набути необхідного досвіду в проведенні пер кусії та аускультації легень.

Для роботи необхідно: сільськогосподарські тварини, фонендос-копи (стетоскопи), перкусійні молоточки, плесиметри, рушники.

Хід роботи. Фонендоскопом або стетоскопом (можна без посе-редньо вухом), заздалегідь закривиш грудну клітку тварини рушником, прослуховують дихальні шуми на різних ділянках, де розміщуються

 

Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум

легені й трахея. У ділянках, де знаходиться неушкоджена (нормаль-на) паренхіма легень, прослуховуються так звані везикулярні шуми, які нагадують вимову букви «ф». Вони утворюються від завихрення повітря в легеневих альвеолах (ве зикулах) під час дихання. Везику-лярні шуми добре прослу ховуються в дрібних тварин (кози), гірше — у великої рогатої худоби і погано в коней через товсту стінку грудної клітки. Наяв ність їх свідчить про нормальний стан легеневої тканини. У випад ках запалення легень, набряків, абсцесів, заповнення альвеол ексудатом везикулярні шуми не прослуховуються, а натомість на цих ділянках починають прослуховуватись бронхіальні шуми. Во ни ви-никають від завихрення повітря в бронхах і нагадують ви мову букви «х». В нормі ці шуми прослуховуються тільки біля ос нови легень. У випадках патології ущільнена легенева тканина резонує і краще пере-дає бронхіальні шуми. Розрізняють ще трахеальні шуми, які виника-ють в ділянці голосової щілини і резонуються у трахеї.

При дослідженні легень в сільськогосподарських тварин ко-ристуються інструментальною перкусією. Для цього плесиметр роз-міщують між ребрами, щільно притискують до грудної стінки і пер-кусійним молоточком наносять попарні удари однакової си ли. При цьому прислуховуються до звуків, які виникають при ударах. Якщо всі альвеоли заповнені повітрям і відсутня ущі льнена легенева тка-нина, то на цих ділянках грудної клітки при перкусії будуть виникати притуплені (атимпанічні) звуки, характерні для дрібних порожнин (альвеол), заповнених повітрям. При перкусії на ділянках, де парен-хіма легень па тологічно ущільнена, виникають тупі звуки. При енфі-земі легень, коли з кількох розірваних альвеол утворюється порож-нина, заповнена повітрям, перкусія дає барабанний (тимпанічний) звук.

Цей метод дозволяє встановити межі легень, бо за межами їх роз-міщення при перкусії виникають тупі звуки.