Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Робота 70. Реєстрація тиску крові в гострому досліді на собаці : Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум : Бібліотека для студентів

Робота 70. Реєстрація тиску крові в гострому досліді на собаці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 

магниевый скраб beletage

Мета досліду: ознайомитися в гострому досліді з графічною реє-страцією тиску крові та впливом на роботу серця блукаючого нерва, адреналіну, іонів кальцію і калію.

Для роботи необхідно: собака, етамінал натрію, насичений розчин сірчанокислої магнезії, розчин адреналіну (1:1000), 0,85%-й фізіоло-гічний розчин, набір хірургічних інструментів, три скляні канюлі для кровоносних судин середнього діаметра, ртутний манометр з поплав-цем і записувачем, кімограф, дві скляні трубки довжиною 2,5 м і діа-метром 4–5 мм, встановлені вертикально на високому штативі, три затискачі Діффенбаха, джерело індукційного струму, трахеотубус.

Хід роботи. Для наркозу великому собаці внутрішньовенно вво-дять 1–1,25 г етаміналу натрію. Коли настане сонливий стан, собаку фіксують у спеціальному станку черевом догори. В ділянці середньої третини шиї роблять розріз шкіри за сагітальною лі нією, знаходять і надрізають трахею, вставляють в неї трахеотубус. Розділяючи ткани-ни з боку трахеї препарувальною голкою, знаходять сонну артерію та вагосимпатичний нервовий стовбур.

Блукаючий нерв знаходиться нібито в чохлі симпатичного нер-ва, тому його слід відпрепарувати і взяти на лігатуру. Сонну арте-рію, звільнивши від тканин, перетискують затискачем Діффенбаха і перев’я зують ниткою вище на 2–3 см від затискача. Між останнім і лігату рою роблять надріз, вставляють канюлю з гумовою трубкою, за-повненою 5%-м розчином лимоннокислого натрію. Подібним чином вставляють і фіксують лігатурами канюлі в яремну і стегнову вени. Останню з’єд нують з бюреткою на шта тиві, де знаходиться фізіологіч-ний розчин, а канюлю сонної ар терії з’єднують з ртутним манометром Людвіга.

 

Лабораторно-практичні роботи. Кровообіг

Дослід починають, знявши затискач з сонної артерії. Тиск крові передається через розчин сірчанокислої магнезії на ртуть манометра, і вона змінює своє положення. За шкалою, яка зна ходиться поряд, визначають тиск крові в міліметрах ртутного стовпчика. Змінюючи положення, ртуть піднімає поплавець із записувачем, і на кімографі реєструється кров’яний тиск у вигляді кривої з хвилями трьох поряд-ків. Часті хвилі відповідають зміні тиску крові залежно від систоли та діастоли серця. Хвилі другого порядку відображають зміни тиску крові внаслідок вдиху та ви диху, а більш пологі хвилі свідчать про зміну тиску крові в зв’язку із зміною тонусу блукаючого нерва.

Далі під блукаючий нерв підводять електроди і подразнюють нерв індукційним струмом. При цьому тиск крові різко зни жується тому, що блукаючий нерв сповільнює роботу серця і роз ширює про-світ кровоносних судин. При сильному подразненні блукаючого нер-ва спостерігається короткочасна зупинка серця.

Адреналін стимулює роботу серця і звужує просвіт крово носних судин, що веде до підвищення тиску крові. Щоб упев нитись у цьому, через канюлю в стегнову вену вводять 0,5 мл ад реналіну й промива-ють канюлю фізіологічним розчином з бюретки. Майже одночасно з введенням адреналіну крива тиску крові на кімографі швидко під-німається вгору. Через 2–3 хв тиск крові повертається до норми, бо адреналін швидко інактивується.

Подібним чином собаці вводять розчин кальцію хлориду та ка-лію хлориду. Спостерігають відповідно підвищення та зниження кров’яного тиску, бо іони кальцію стимулюють, а іони калію гальму-ють роботу серця. Тиск крові зростає при збільшенні її кіль кості в кровоносному руслі. Вводять у стегнову вену 200–300 мл фізіологіч-ного розчину (37°С) і кров’яний тиск підвищується.

Наприкінці досліду канюлю яремної вени сполучають з скля ною трубкою у штативі, яка заздалегідь заповнюється підфар бованим фізі-ологічним розчином. Канюлю сонної артерії спо лучають з іншою труб-кою на штативі, яка заповнена анти коагулянтом — насиченим розчи-ном сірчанокислої магнезії (10–15 мл). Далі знімають затискачі з вени та артерії і спостерігають, як фізіологічний розчин входить у яремну вену. Рівень його в трубці встановлюється на рівні собаки, що свідчить про майже нульовий тиск крові на цій ділянці. В другій трубці розчин-анти коагулянт разом з кров’ю піднімається високо вгору, що свідчить

 

Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум

про значний тиск крові в артеріях. Собаці вводять ще раз трохи адре-наліну і спостерігають, як кров у трубці різко піднімається вгору.