Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Робота 59. Вплив гормонів (адреналіну) і електролітів (іонів кальцію та калію) на роботу серця : Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум : Бібліотека для студентів

Робота 59. Вплив гормонів (адреналіну) і електролітів (іонів кальцію та калію) на роботу серця


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 

магниевый скраб beletage

Центральна нервова система регулює роботу серця не тільки че-рез нервові провідники, а й гуморально, тобто через рідкі се редовища організму (кров, лімфу, міжклітинну рідину). Цими шляхами до сер-ця надходять різні речовини, зокрема гормони та електроліти.

Одним з сильнодіючих на серце гормонів є адреналін, який синте-зується в мозковій частині надниркових залоз. Цей гормон звужує про-світ багатьох кровоносних судин організму, а судини серця, навпаки, розширює, що покращує живлення серцевого м’яза і стимулює його ро-боту. Адреналін використовують у ви падках зупинки серця. Введення його безпосередньо в серцевий м’яз відновлює роботу серця. Адреналін за своєю хімічною будо вою подібний гормональній речовині — симпа-тину, який синте зується на закінченнях симпатичних нервів, саме тому дія адре наліну на серце подібна дії симпатичної нервової системи.

У гуморальній регуляції серцевої діяльності важливу роль ві-діграють такі електроліти, як іони кальцію та калію. Збільшення чи зменшення їх вмісту в крові змінює роботу серця. Іони кальцію діють на серце подібно симпатичним нервам, тобто ритм прис корюється, збіль-шується сила скорочень, підвищується збудли вість серцевого м’яза та покращується його провідність. Іони калію діють подібно парасимпа-тичним нервам (блукаючим), які створюють зворотний ефект.

Мета досліду: довести експериментально, що адреналін, іони кальцію та калію беруть участь в регуляції роботи серця.

 

Лабораторно-практичні роботи. Фізіологія серця

Для роботи необхідно: жаба, коркова пластинка, на бір інстру-ментів для препарування, розчин адреналіну (1:1000), 1%-і розчини хлориду кальцію і калію, розчин Рінгера, ма ленький пінцет, нитки, піпетка та скляна канюля для венозного синуса.

Хід роботи. Жабу декапітують, руйнують спинний мозок, фік-сують на корковій пластинці черевцем догори, оголюють серце, під-різають вуздечку, під гілки аорти проводять нитку маленьким пінце-том, серце перекидають на спинку, роблять надріз внизу ве нозного синуса, вводять в нього скляну канюлю, заповнену роз чином Рінгера, й фіксують її ниткою. Тепер розчин з канюлі над ходить у венозний синус і далі в серце. Через 3–4 хв підраховують кількість скорочень серця за хвилину. Далі в канюлю до розчину Рінгера додають піпет-кою 2–3 краплі розчину кальцію хлориду. Спостерігають збільшення частоти та сили серцевих скорочень, ведуть їх підрахунок.

Після дії іонів кальцію протягом 5 хв в канюлю наливають розчин Рінгера промивають порожнини серця, а потім додають 2–3 краплі розчину калію хлориду. Підраховують кількість серцевих циклів за хвилину, порівнюють їх з нормою і впевнюються, що серце послабило свою роботу. Слід пам’ятати, що надмірна кількість іонів калію, як і кальцію, може призвести до зупинки серця.

Знову промивають серце розчином Рінгера і через 5 хв додають до нього 1–2 краплі розчину адреналіну. Спостерігають значне приско-рення роботи серця. Наслідки дослідів записують в зошит (табл. 11).

Таблиця Наслідки дії електролітів та адреналіну на роботу серця

 

Номер жаби   Кількість скорочень серця на хвилину

 

            у нормі           під дією

 

           

            кальцію хлориду       калію хлориду           адреналіну