Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Робота 55. Вплив подразнення вагосимпатичного нервового сплетення на роботу серця : Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум : Бібліотека для студентів

Робота 55. Вплив подразнення вагосимпатичного нервового сплетення на роботу серця


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 

магниевый скраб beletage

Центральна нервова система дуже чітко регулює роботу серця, пристосовуючи її до зміни умов навколишнього середовища. Вона надсилає до серця гальмівні імпульси по блукаючих нервах (при відпочинку), а через симпатичні нерви — стимулювальні імпульси (при навантаженні). Ці нерви діють на серце постійно. Якщо тонус одних знижується, то тонус інших відповідно під вищується, і на-впаки. Тонус блукаючих нервів все ж перевищує тонус симпатич-них.

І. П. Павлов встановив, що в блукаючих нервах є такі волокна, подразнення яких послаблює силу серцевих скорочень, не змі нюючи частоти. В симпатичних нервах є волокна, подразнення яких збіль-шує силу скорочень серця. Такі нервові волокна звуться трофічними, бо вони регулюють трофіку (живлення) серцевого м’яза.

Існуючі відомості щодо значення зазначених нервів свідчать, що вони регулюють чотири фактори серцевої діяльності, а саме: часто-ту та силу серцевих скорочень, збудливість та провідність серцевого м’яза. Блукаючі нерви гальмують всі ці фактори серцевої діяльності, а симпатичні, навпаки, стимулюють.

 

Лабораторно-практичні роботи. Фізіологія серця

Мета досліду: впевнитись в гальмівній дії блукаючого нерва на роботу серця шляхом подразнення вагосимпатичного спле тення ін-дукційним струмом.

Для роботи необхідно: жаба, набір інструментів для препаруван-ня, коркова пластинка, джерело індукційного струму.

Таблиця Наслідки подразнення блукаючого нерва

 

Номер експерименту            Кількість скорочень серця за хвилину

 

            до подразнення         після подразнення

                       

 

 

Хід роботи. Жабу декапітують, руйнують спинний мозок, фік-сують на корковій пластинці черевцем догори, оголюють серце. Спра-ва та зліва від нього знаходять сплетення блукаючого та симпатичного нервів (рис. 66, де 1, 2 — блукаючі нерви; 3 — електроди, підведені під нерв). Сплетення легко знайти, коли передні кінцівки жаби розтяг нути й зафіксувати шпильками до коркової пластинки. Це спле тення дещо товще, ніж розміщені поряд нервові гілочки, і направлене в бік та вгору від повздовжньої осі серця. Сплетення обережно звільняють від навко-лишніх тка нин, підводять під нього скляну паличку, а потім нитку.

Підраховують кількість скоро-чень серця за хвилину, підводять електроди під нервове сплетення і 2–3 рази короткочасно (1–2 с) подразнюють індукційним стру-мом, кожного разу збільшуючи його силу. Знову підраховують кількість серцевих циклів: їх буде менше, ніж в нормі, а при сильних подразненнях серце зупи няється. Дані експерименту записують в зо-шит за формою, на веденою в табл. 9. Інколи внаслідок подразнення нер вового спле тення, серце прис-

Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум

корює свою роботу. Це свідчить про підвищену збудливість симпа-тичних нервових волокон, які стимулюють ро боту серця.

У разі тривалого подразнення нервового сплетення серце пе-рестає реагувати на індукційний струм. Це явище називається ухи-ленням серця від впливу блукаючого нерва.