Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Робота 51. Збудливість серцевого м’яза. Явище рефрактерності. Екстрасистола : Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум : Бібліотека для студентів

Робота 51. Збудливість серцевого м’яза. Явище рефрактерності. Екстрасистола


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 

магниевый скраб beletage

Збудливість м’язів змінюється під час їх діяльності. Так, збуд-ливість серцевого м’яза знижується в міру наростання процесу його скорочення. В момент максимального скорочення серця збудливість знижується до нуля. Час, коли серцевий м’яз перебу ває в такому стані, зветься періодом абсолютної рефрактерності. В цей час він не реагує на жодні подразнення, в тому числі й на природні імпульси. Наприкінці скорочення й на початку розс лаблення серцевого м’яза збудливість починає відновлюватись. Цей час відповідає періоду від-носної рефрактерності. Далі збуд ливість стає більшою за нормаль-ну — це період екзальтації. До моменту наступного скорочення збуд-ливість знову повертається до норми.

У період відносної рефрактерності серцевий м’яз починає реа-гувати на сильні подразнення й може відповідати на них до датковим скороченням. Таке позачергове скорочення, коли м’яз повністю не встиг розслабитися й знову скоротився, зветься екст расистолічним. За екстрасистолою завжди йде довга компен саторна пауза. Вона ви-никає тому, що наступний природний імпульс надходить до серце-вого м’яза в той час, коли він знахо диться в стані абсолютної реф-рактерності екстрасистолічного скорочення. На цей імпульс м’яз не реагує, бо збудливість його знижена, тому черговий цикл роботи сер-ця випадає і, як наслідок, виникає компенсаторна пауза.

Мета досліду: вивчити в експерименті особливості збудливості серцевого м’яза та явище рефрактерності. Отримати та зареє струвати на кімографі екстрасистолу.

Для роботи необхідно: жаба, набір інструментів для препаруван-ня, важілець-записувач, кімограф, коркова пластин ка, джерело індук-цшного струму.

 

Лабораторно-практичні роботи. Фізіологія серця

Хід роботи. Жабу, важілець-записувач, кімограф слід підготува-ти, як в роботі 49. Від індукційної котушки до серця під водять елек-троди у вигляді тоненьких провідників. Один фіксують в основі сер-ця, інший прикручують до гачка, який ниткою з’єднує верхівку серця з важільцем-записувачем.

Якщо схема готова і серце записує на барабані кімографа меха-нокардіограму, слід ввімкнути індукційний струм в момент, коли серце скоротилось і починає розслаблятися, тобто за фази від носної рефрактерності. Внаслідок цього на кімографі з’являється додатко-вий зубець, який відображує екстрасистолічне скорочення. За ним йде компенсаторна пауза (рис. 63, де 1–3 — моменти на несення по-дразнень; 4 — екстрасистола; 5 —компенсаторна пауза; 6 — цикл ро-боти серця, що випав). Якщо індукційний струм надійде до серця за фази абсолютної рефрактерності, то екстрасистола не з’явиться.

 

Рис. Замалюйте в зошит механокардіограму з екстрасистолою і ком-пенсаторною паузою.

Абсолютна рефрактерність серцевого м’яза порівняно з такою в скелетних м’язів значно довша, що запобігає тривалим те танічним скороченням серця, а це, в свою чергу, зумовлює його ритмічну ро-боту.