Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Методика накладання фістул на сліпу і ободову кишки в телят раннього віку : Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум : Бібліотека для студентів

Методика накладання фістул на сліпу і ободову кишки в телят раннього віку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 

магниевый скраб beletage

(за В. Ю. Демченком)

Мета: опанувати хірургічною методикою накладання фістули на рубець телят для вивчення травлення в ранньому віці.

Для роботи необхідно: теля 10–15-денноговіку, набір хірургічних інструментів, наркотичні речовини, засоби для оброблення операцій-ного поля, рани, рук, фізіологічний розчин, перев’язувальний і шов-ний матеріали, дві фістули, 10%-на іхтіолова мазь.

Хід операції. Тварину фіксують на лівому боці, проводять між-хребцеву анастезію в правій голодній ямці, готують операційне поле. За лінією розрізу тканини знеболюють пошарово 2%-м розчином но-вокаїну.

Розріз роблять вертикально в ділянці правої голодної ямки, від-ступивши 2 см донизу від поперекових відростків поперекових хреб-ців довжиною 10–12 см.

Після пошарового розрізу тканин в рану підтягують головку слі-пої кишки. Кишковими жомами віджимають вміст сліпої кишки в бік ободової. Кишкові жоми накладають по-чергово: перший на відстані 10 см від верхівки, а другий — на відстані 6–7 см від першого. На ді-лянці стінки сліпої кишки між жомами накладають кисетний шов, у центрі шва розрізають стінку, а в розріз вставляють нижній фланець фістульної трубки. Затягують кисетний шов навколо фістульної труб-

Методи вивчення травлення в тварин в хронічних дослідах

ки. Відступивши на 0,5 см від першого шва, накладають другий кисет-ний серозно-м’язовий шов і затягують його, утоплюючи перший.

На ободову кишку накладають фістульну трубку на відстані 9–10 см від кінця сліпої кишки за такою методикою, як і на сліпу кишку.

Обидві фістульні трубки виводять за допомогою троакара на-зовні шкіри і закріплюють верхніми фланцями фістульних трубок. Фістульну трубку ободової кишки виводять в зону голодної ямки на відстані 2 см донизу від поперекових відростків поперекових хребців, а трубку сліпої кишки виводять також в зону голодної ямки, нижче від першої фістульної трубки на 5 см каудально від останнього ребра. Рану зашивають пошарово. Під зовнішні фланці підкладають марлеві валики змащені 10%-ю іхтіоловою маззю як протизапальним анти-септичним засобом.

Після операції призначають 12-добову голодну дієту. Після цього протягом двох діб оперованій тварині випоюють цільне молоко — 1/3 добової норми. З 3-ї по 6-ту добу кількість молока збільшують до 1/2 добової норми. З 7-ї доби тварин переводять на загальний раціон за віком.

Шви знімають через 12 діб, а через 14 — тварину вико ристовують для вивчення бродильно-ферментативних та об мінних процесів у товстому кишечнику в телят за віком.

Використання катетеризованих тварин

в дослідах для вивчення процесів травлення

і обміну речовин в сільськогосподарських тварин

Методи катетеризації кровоносних судин в сільсько господарсь-ких тварин є заключним етапом вивчення процесів травлення через проміжний обмін між кров’ю та органами піддослідних тварин. Фіс-тульні методи дозволяють вивчити лише секреторні й бродильно-ферментативні процеси в системі травлення на початковому етапі.

Науковці Боровського науково-дослідного інституту фі зіології та біохімії сільськогосподарських тварин під керів ництвом професора А. А. Алієва революціонізували значною мірою методи фістулювання травного тракту. Ними розроблено і впроваджено низку оригінальних методів з катетеризації кровоносних і лімфатичних судин у великої рогатої худоби, свиней, овець і птиці. А. А. Алієв з своїм колективом

 

Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум

через методи катетеризації відкрив доступ до будь-яких органів і тка-нин організму тварин в хронічних дослідах. Метод катетеризації у відтікаючі і притікаючі крові органів дозволяє вивчити кінетику про-дуктів метаболітів і повністю розкриває процеси травлення, синтезу, асиміляції, дисиміляції, а також механізм трансформації поживних речовин корму в тваринницьку продукцію.

Інтенсивний розвиток промислового виробництва полі мерних матеріалів дозволяє виготовляти синтетичні тканини й пластмасові трубки різних розмірів, катетери різного розміру та діаметра і лавса-нового судинного протеза.

Ступінчаста катетеризація ворітньої системи

Для заключного вивчення процесів травлення шлунково-кишкового тракту найдосконалішим методом є ступінчаста кате-теризація. При цьому використовують накладання брижово-го катетера (рис. 34, де В — гілка брижової вени; БВ — брижова вена; ЛО — ліва ободово-кишкова вена; ЗБВ — загальна брижо-ва вена; ШС — шлунково-селезінкова вена; ШД — шлунково-дванадпятипала кишкова вена; ВВ — ворітня вена; а — ангіокатетер в закритому положенні з боку судини; а1 — інкатетер у висунутому положенні при взятті крові із загальної брижової вени через оби-два катетери; а2 — положення інка тетера при взятті крові з ворітної вени (через його) та із загальної брижової вени (через зовнішніш катетер); К — отвір інкатетера; Л — лігатура; Пч — печінка), який фіксується в будь-яких су динах, віддалених від ворітної вени. Для брижового катетера найдоцільніше брати ангіокатетер, що закри-вається з боку суди ни. В період операції вимірюють довжину від місця знаходження кінчика катетера до входження в дану судину бокових гілок. В період досліду, користуючись цими вимірюван-нями, вводимо ін катетер, таким чином одержуємо кров з різних ді-лянок шлун ково-кишкового тракту через вставлений єдиний осно-вний катетер (рис. 34).

Оскільки ворітна вена є великою магістральною судиною, в яку збирається відтікаюча кров від органів шлунково-кишкового тракту, то методом ступінчастої катетеризації через її гілки мож на проникну-ти в каудальну порожнисту вену і, регулюючи розмі рами просування

 

Методи вивчення травлення в тварин в хронічних дослідах

інтеркатетера, одержати венозну кров з різних відділів шлунково-кишкового тракту.

 

Рис. Перед накладанням ступінчастого катетера ворітної системи за 15 днів виводять під шкіру невелику ділянку сонної артерії, з якої беруть кров для дослідів. Відомо, що артеріальна кров у всіх ділян-ках організму однакова за складом. Тому взявши пробу артеріальної і венозної крові від певного органа, можна об числити артеріовенозну різницю, а на основі одержаного ре зультату диференціювати процеси обміну та всмоктування в різних ділянках шлунково-кишкового трак-ту і оцінити надход ження продуктів метаболізму з травного тракту до тканин різних органів тваринного організму.